NCTS (New Computerised Transit System) to system informatyczny obsługujący wspólnotową procedurę tranzytu (zewnętrzna i wewnętrzna) na terenie Unii Europejskiej oraz wspólną procedurę tranzytową WPT. System ma obejmować komputeryzację wspólnej procedury tranzytowej przede wszystkim w transporcie drogowym. Wyłączone mają być z niego tranzyty w transporcie kolejowym, morskim i lotniczym oraz procedury tranzytowe prowadzone na podstawie Konwencji TIR i Konwencji ATA. Przewozy tranzytowe morskie i lotnicze dokonywane na podstawie dokumentu SAD są również objęte systemem NCTS.

Celem wprowadzenia systemu NCTS jest pełne skomputeryzowanie obsługi tych procedur, tak aby informacje o tranzycie były przechowywane, przekazywane i przetwarzane w ramach systemu informatycznego od momentu złożenia zgłoszenia celnego do zamknięcia procedury tranzytowej. NCTS obsługuje operacje tranzytu w zwykłej procedurze oraz w procedurach uproszczonych. W ramach systemu urzędy celne na obszarze międzynarodowym na bieżąco wymieniają informacje o operacjach tranzytowych. Komunikaty elektroniczne są wymieniane między urzędami międzynarodowymi, krajowymi oraz podmiotami zgłaszającymi operacje tranzytowe do systemu NCTS.

1. Mienie przesiedleńcze
Zasady przewozu mienia przesiedleńczego są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.