Powrót

Miejsce czasowego pobytu

1. Prawo jazdy
Posługiwanie się prawem jazdy, wydanym w Polsce przed 1 lipca 1999 r., jest traktowane jak jazda bez ważnego dokumentu.