Powrót

List motywacyjny

1. Reemigracyjne CV i list motywacyjny
CV i list motywacyjny osoby wracającej z zagranicy powinien podkreślać doświadczenia i umiejętności zdobyte podczas emigracji.

2. Internet
Portale internetowe poświęcone pracy udostępniają najnowocześniejsze narzędzia rekrutacji online. Stanowią wsparcie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy pracodawcami i osobami poszukującymi pracy.