Powrót

Leczenie

1. Nagłe wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w sytuacji nagłego zachorowania, wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia może zwrócić się w Polsce o pomoc do każdej placówki opieki medycznej, która posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.