Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Powrót

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc transferować zasiłek dla bezrobotnych?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc transferować zasiłek dla bezrobotnych?

Aby transferować zasiłek dla bezrobotnych do Polski trzeba spełnić następujące warunki:

  • być uprawnionym do zasiłku w państwie swojego ostatniego zatrudnienia,
  • być zarejestrowanym w tamtejszych służbach zatrudnienia przez co najmniej 4 tygodnie,
  • uzyskać odpowiedni dokument PD U2 dla osób wracających z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

Po przyjeździe do Polski należy w ciągu 7 dni kalendarzowych zarejestrować się PUP jako poszukujący pracy i przedłożyć w.w. dokument w wojewódzkim urzędzie pracy. Transfer zasiłku zasadniczo możliwy jest przez okres 3 miesięcy, lecz istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat transferu można znaleźć tu:


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.