Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Jakie konsekwencje mi grożą po powrocie do Polski, jeśli wyjechałem za granicę tydzień przed datą stawienia się w jednostce wojskowej?

Jakie konsekwencje mi grożą po powrocie do Polski, jeśli wyjechałem za granicę tydzień przed datą stawienia się w jednostce wojskowej?  

Jeżeli jest Pan nadal zameldowany w Polsce, obowiązują Pana przepisy w zakresie powszechnego obowiązku obrony, przy czym od 2009 r. służba wojskowa ma charakter wyłącznie ochotniczy i nie kieruje się już obywateli do odbycia przymusowej służby wojskowej. Podstawa prawna: ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. zr 241, poz. 2416 z późn. zm.). 
 
Z Pana pytania nie wynika, czy jest Pan absolwentem studiów wyższych. W tej sprawie uregulowanie stosunku do służby wojskowej studentów nastąpiło w sposób automatyczny na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 22, poz. 120).
 
Jedynie absolwenci szkół wyższych, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej mają obowiązek zgłoszenia się do właściwego WKU do kwalifikacji wojskowej. Po dokonaniu tej czynności zostaną przeniesieni do rezerwy.
 
Wprawdzie nie wspomina Pan o tym, czy w okresie, kiedy istniał obowiązek odbycia służby wojskowej, zostało wobec Pana wszczęte postępowanie prokuratorskie za uchylanie się od niej, ale chciałabym wyjaśnić, że jeśli takie postępowanie wszczęto - decyzja w sprawie umorzenia postępowania albo kary należy do sądu prowadzącego sprawę, jeśli zaś postępowania nie wszczęto - obecnie nie ma podstaw prawnych do wszczęcia takiego postępowania.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szczegółowych informacji można także zasięgnąć telefonicznie w WKU - dane kontaktowe są podane na stronie MON


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.