Powrót

Gotówka

1. Przewóz dewiz
Jeżeli planujemy wwiezienie do Polski kwoty równej lub przekraczającej 10 000 euro w gotówce, to należy pamiętać o przepisach regulujących zasady przewożenia środków płatniczych przez granicę.