Powrót

Gatunek zagrożony

1. Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem
Przewóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanych okazami CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Konwencja Waszyngtońska, CITES) podlega ograniczeniom i może odbywać się wyłącznie na podstawie odpowiedniej dokumentacji.