Powrót

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej

1. Organizacje wspierające przedsiębiorców
W Polsce działa wiele instytucji i organizacji oferujących przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rozpoczynającym działalność, informacje i dofinansowanie.