Powrót

Fundusz inwestycyjny

1. Konto w zagranicznym funduszu inwestycyjnym
W Polsce nie ma żadnych przeszkód w nabywaniu jednostek uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych.