Powrót

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE)

1. Uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych
Orzeczenia sądów konkretnego państwa w zasadzie nie wywierają skutków prawnych poza terytorium tego państwa. Aby zagraniczny wyrok sądowy mógł być wykonany w Polsce, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie wykonalności.