Powrót

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii. Od 1 stycznia 2006 r. plastikowe Europejskie Karty ubezpieczenia Zdrowotnego zastąpiły we wszystkich krajach członkowskich EOG i w Szwajcarii wydawane wcześniej formularze E111. Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy zwrócić się do właściwej instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym jesteśmy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i mamy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

1. Nagłe wypadki a zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w sytuacji nagłego zachorowania, wypadku, zagrożenia życia lub zdrowia może zwrócić się w Polsce o pomoc do każdej placówki opieki medycznej, która posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.