Powrót

EUROPASS

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.

Europass obejmuje portfolio pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, państw EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących do UE.

Każdy z tych dokumentów może funkcjonować samodzielnie, ale kompletując je można stworzyć pełne portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową.

Europass obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku a w jego skład wchodzą:
  • Europass – CV,
  • Europass – Paszport,
  • Europass – Mobilność,
  • Europass - Suplement do dyplomu,
  • Europass - Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


1. Europass
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.