Powrót

E 106

Formularz E106 jest zaświadczeniem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych w kraju zamieszkania pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek (oraz ich rodzin), należącym do Unii Europejskiej, a ubezpieczonej w państwie członkowskim EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria Liechtenstein) lub odwrotnie. Formularz wystawiany jest przez instytucję właściwą państwa, w którym ubezpieczony jest pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek.

W przypadku dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej funkcję formularza E106 pełni dokument S1.

1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.