Powrót

Dziecko przysposobione

1. Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługująca z tytułu urodzenia się żywego dziecka niezależnie od wysokości dochodów wynosi 1000 zł jednorazowo.

2. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób.