Powrót

Działalność rolnicza

1. Nieruchomości nie wymagające zezwolenia
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga co do zasady zezwolenia. Jednakże przewidziane są od tego pewne wyjątki.