Powrót

Dyplom

1. Uznawanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia
Zagraniczne dyplomy mogą zostać uznane w Polce w celu kontynuacji kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub nostryfikacji.

2. Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą
Podstawowym założeniem uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą jest uznanie pracownika posiadającego pełne kwalifikacje do wykonywania danego zawodu w jednym państwie członkowskim za wykwalifikowanego do wykonywania tego samego zawodu w innym kraju UE.