Powrót

Dowód osobisty

1. Wniosek o wydanie paszportu
Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Za granicą wniosek należy złożyć w urzędzie konsularnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu wnioskującego.

2. Dokumenty dziecka
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport. Dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu.

3. PESEL
Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.

4. Zameldowanie
Jeżeli po powrocie do Polski przebywamy pod danym adresem dłużej niż 3 doby, jesteśmy zobowiązani zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Zameldowanie jest dokonywane od ręki.

5. Procedura rejestracji
Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

6. Dowód osobisty
W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy „książeczkowy” dowód osobisty, to po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.