Powrót

Dotacja

1. Procedura starania się o dotację
Żeby wziąć udział w programie, oprócz wypełnienia wniosku, możesz być zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Pracownicy instytucji pośredniczącej mogą poprosić cię o przedstawienie wstępnego zarysu biznesplanu, możesz być poddany testom psychologicznym sprawdzającym predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Kto może ubiegać się o dotację
Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej może na ten cel pozyskać aż do 40 tys. zł z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Konkursy ogłaszane są na bieżąco, a okres programowania PO KL będzie trwał do 2013 r.

3. Dotacje z powiatowych urzędów pracy
Od 1 września 2010 r. kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanych przez powiatowe urzędy pracy może wynieść maksymalnie 19 187,10 zł.