Powrót

Domiciliary Care Allowance

1. Świadczenia rodzinne
Polacy mają prawo ubiegać się o irlandzkie świadczenia rodzinne, pod warunkiem wykonywania tam pracy bądź samozatrudnienia (self-employed) oraz odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne PRSI.