Powrót

Dokumenty urzędowe

1. Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych
Pomimo istnienia zasady domniemania autentyczności zagranicznych dokumentów urzędowych, w praktyce wymagane jest ich poświadczanie.