Powrót

Dług

1. Konto
Z punktu widzenia interesów powracającego do kraju, liczne rodzaje kont bankowych w Wielkiej Brytanii można podzielić na generalnie dwa rodzaje: bezpłatne (czyli niegenerujące długów w przypadku niedopełnienia procedury zamknięcia) i płatne (generujące takie zadłużenie).

2. Konto
Z punktu widzenia interesów powracającego do kraju, liczne rodzaje kont bankowych w Irlandii można podzielić na generalnie dwa rodzaje: bezpłatne (czyli niegenerujące długów w przypadku niedopełnienia procedury zamknięcia) i płatne (generujące takie zadłużenie).

3. Zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne
Nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć nam dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do sądu ubezpieczeń społecznych.