Powrót

Dane biometryczne

1. Paszporty i paszporty tymczasowe
Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie.