Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy przełożenie kierownicy na właściwą stronę wystarczy do rejestracji pojazdu sprowadzonego z Wielkiej Brytanii?

Czy po przełożeniu kierownicy w samochodzie z prawej na lewą stronę można takie auto zarejestrować w Polsce?

Według obowiązujących przepisów do wniosku o rejestrację pojazdu trzeba dołączyć zaświadczenie o pozytywnym wyniku jego badania technicznego. Przełożenie kierownicy musi zostać zatem wykonane w odpowiedni sposób, tak by samochód przeszedł pozytywnie badania techniczne.

Dopiero wtedy samochód przywieziony z zagranicy można zarejestrować, w ciągu 30 dni od daty jego sprowadzenia.

W celu rejestracji pojazdu w Polsce powinniśmy złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Stawki opłat znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury – www.mi.gov.pl – w zakładce Transport drogowy/Pojazdy/Rejestracja pojazdów.

Przy rejestracji samochodu istnieje również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), którą powinniśmy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Tego rodzaju umowę możemy zawrzeć z wybranym zakładem ubezpieczeń, który oferuje tego rodzaju ubezpieczenie. Umowę obowiązkowego ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Powrotniku w dziale formalności po powrocie.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.