Zdrowie Zdrowie

Powrót

Czy mogę zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego bez podania numeru PESEL?

Jestem ojcem dziecka urodzonego w czasie mojego pobytu w Niemczech. Od kilku miesięcy pracuję w polskiej firmie i tutaj opłacam składki ubezpieczeniowe. W maju moja żona wraz z dzieckiem wracają do Polski. W dniu wyjazdu przestaje ich obowiązywać niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Jak dobrze się orientuję, procedura zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wymaga podania numeru PESEL. Wciąż oczekujemy na rejestrację aktu urodzenia naszego dziecka i nadanie numeru PESEL. Czy istnieje jakaś możliwość aby nasz syn został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

W celu objęcia dziecka ubezpieczeniem zdrowotnym, powinien Pan zwrócić się do pracodawcy, aby ten "tymczasowo" dopisał dziecko do ubezpieczenia w oparciu o posiadany przez dziecko paszport. Istnieje taka możliwość i pracodawca nie powinien odmówić w takiej sytuacji. Jednakże będzie to rejestracja jedynie tymczasowa, gdyż w momencie uzyskania numeru PESEL przez dziecko powinien Pan jak najszybciej uzupełnić dokumenty o wymagane informacje.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.