Powrót

Czas pracy

1. Prawa pracownicze
Zdarza się, że pracodawcy nie chcą rozstawać się z pracownikami w zgodzie, bądź naruszają ich prawa i przywileje. Jeszcze podczas pobytu w Irlandii warto zwrócić uwagę, czy pracodawca dotrzymuje wobec nas zobowiązań nałożonych przez niego przez przepisy, czy też nie oraz podjąć ewentualne kroki w tej sprawie.