Powrót

Corporation Subchapter S

1. Likwidacja biznesu
Problematyka likwidacji biznesu prowadzonego w USA jest rzeczą dosyć złożoną z dwóch powodów. Po pierwsze, w USA istnieje wiele różnych rodzajów prowadzenia biznesu, a po drugie, prawo biznesowe jest na ogół prawem stanowym (wyłączając przepisy federalne, które regulują prowadzenie biznesu w relacjach międzystanowych oraz przepisów podatkowych), a w związku z tym prawo w danym stanie USA najczęściej rożni się od prawa obowiązującego w innych stanach. Tutaj opiszemy przepisy wspólne dla większości stanów oraz dla najczęściej stosowanych rodzajów biznesów.