Powrót

Child Tax Credit

1. Zasiłki rodzinne
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje rozbudowany system świadczeń należnych w związku z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Należą do nich świadczenia wypłacane przez pracodawcę, różnego rodzaju zasiłki (benefity) oraz ulgi.