Powrót

Child Benefit

1. Zasiłki rodzinne
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje rozbudowany system świadczeń należnych w związku z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Należą do nich świadczenia wypłacane przez pracodawcę, różnego rodzaju zasiłki (benefity) oraz ulgi.

2. Świadczenia rodzinne
Polacy mają prawo ubiegać się o irlandzkie świadczenia rodzinne, pod warunkiem wykonywania tam pracy bądź samozatrudnienia (self-employed) oraz odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne PRSI.