Powrót

Certyfikat rezydencji podatkowej

1. Status podatkowy
Osoba pracująca w Irlandii znajdzie oznaczenie swojego statusu podatkowego na payslipie. Rodzaj statusu jest rozpisany pod literami E, N lub W.

2. Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
Do 31 grudnia 2006 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierała definicji „miejsca zamieszkania” i posługiwano się definicją z art. 25 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.