Powrót

Bilingwizm

1. Pozytywne i negatywne strony uczenia się drugiego języka
Jako rodzic dziecka dwujęzycznego, okazuj mu wsparcie podczas planowanego powrotu do kraju. Uświadom mu, że znajomość drugiego języka obcego to duży atut.