Powrót

Biały Paszport

1. Zielona Karta i Biały Paszport
Osoby powracające do Polski, które posiadają pozwolenie na stały pobyt w USA (tzw. Zieloną Kartę), a które nie otrzymały obywatelstwa amerykańskiego, podlegają szeregowi przepisów amerykańskich, które należy zastosować, aby nie utracić tego statusu.