Powrót

Becikowe

1. Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługująca z tytułu urodzenia się żywego dziecka niezależnie od wysokości dochodów wynosi 1000 zł jednorazowo.