Powrót

Apostille

Jest to sposób poświadczania dokumentów urzędowych, które przeznaczone są do obrotu prawnego w innym państwie. Poprzez Apostille poświadcza się dokumenty urzędowe, które trafią do obrotu prawnego państwa, które jest stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

1. Legalizacja dokumentów urzędowych z USA
Jeżeli planujesz zabrać ze sobą do Polski amerykańskie dokumenty urzędowe, to warto wiedzieć, że od 14 sierpnia 2005 roku Polska stała się stroną konwencji haskiej znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez placówki konsularne.

2. Studia
Coraz więcej polskich uczniów zdaje maturę w Irlandii uzyskując Leaving Certificate i powraca do Polski aby kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Tradycyjnie maturzyści otrzymują Statement of Provisional Results at The Leaving Certificate Examination. Jednak polskie kuratoria oświaty nie mogą nostryfikować tego dokumentu, a co za tym idzie nie uprawnia on do podjęcia studiów w Polsce.

3. Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych
Pomimo istnienia zasady domniemania autentyczności zagranicznych dokumentów urzędowych, w praktyce wymagane jest ich poświadczanie.