Powrót

Akt urodzenia

1. Obywatelstwo dziecka urodzonego w USA
Osoby, które urodziły się na terytorium USA są automatycznie obywatelami tego kraju. Jest to tak zwane „prawo ziemi”.

2. Akt urodzenia dziecka w USA
Jeżeli twoje dziecko urodziło się w USA, należy zarejestrować ten fakt w polskim aktach stanu cywilnego. W tym celu warto postarać się przed wyjazdem do Polski o akt urodzenia dziecka. Dokument taki w USA wydają odpowiednie urzędy, najczęściej działające w ramach departamentu zdrowia.

3. Legalizacja dokumentów urzędowych z USA
Jeżeli planujesz zabrać ze sobą do Polski amerykańskie dokumenty urzędowe, to warto wiedzieć, że od 14 sierpnia 2005 roku Polska stała się stroną konwencji haskiej znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez placówki konsularne.

4. Utrata ważności, unieważnienie i wymiana paszportu
Okoliczności utraty ważności paszportu, jego unieważnienia oraz wymiany paszportu są określone w przepisach ustawy o dokumentach paszportowych.

5. Wniosek o wydanie paszportu
Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Za granicą wniosek należy złożyć w urzędzie konsularnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu wnioskującego.

6. Dokumenty dziecka
Wracając do Polski z małymi dziećmi warto wziąć ze sobą akt urodzenia dziecka, który będzie potrzebny do zarejestrowania dziecka w kraju. Przyda się to choćby ze względu na świadczenia socjalne i późniejsze kwestie związane z edukacją i administracją. Możliwe jest jednak zarejestrowanie dziecka we wszystkich polskich urzędach także w sytuacji, w której nie dysponujemy odpowiednimi dokumentami.

7. Ulga na dzieci
W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2010 podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.

8. Dokumenty dziecka
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport. Dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu.

9. Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko
Sposób nabycia obywatelstwa polskiego przez dzieci cudzoziemca zależy od tego, w jakim są one wieku. Dzieci małoletnie z reguły są objęte wnioskiem rodzica cudzoziemca starającego się o obywatelstwo.

10. Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą
Dziecko urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce jednego z rodziców.

11. Dzieci
Na emigracji rodzi się coraz więcej dzieci polskich emigrantów, bądź dzieci ze związków mieszanych. Świadczy o tym chociażby rosnąca liczba paszportów dla najmłodszych wydawana przez polskie konsulaty. Wiąże się z tym szereg konsekwencji formalnych i prawnych.

12. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce
Cudzoziemiec, zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może je zawrzeć, np. obywatel Hiszpanii powinien złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem hiszpańskim może zawrzeć małżeństwo.

13. PESEL
Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.

14. Dowód osobisty
W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy „książeczkowy” dowód osobisty, to po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.