Powrót

Akt stanu cywilnego

1. Akt urodzenia dziecka w USA
Jeżeli twoje dziecko urodziło się w USA, należy zarejestrować ten fakt w polskim aktach stanu cywilnego. W tym celu warto postarać się przed wyjazdem do Polski o akt urodzenia dziecka. Dokument taki w USA wydają odpowiednie urzędy, najczęściej działające w ramach departamentu zdrowia.

2. Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą
W celu rejestracji związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju, należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego.

3. Dowód osobisty
W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy „książeczkowy” dowód osobisty, to po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.