Powrót

Akt małżeństwa

1. Legalizacja dokumentów urzędowych z USA
Jeżeli planujesz zabrać ze sobą do Polski amerykańskie dokumenty urzędowe, to warto wiedzieć, że od 14 sierpnia 2005 roku Polska stała się stroną konwencji haskiej znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez placówki konsularne.

2. Utrata ważności, unieważnienie i wymiana paszportu
Okoliczności utraty ważności paszportu, jego unieważnienia oraz wymiany paszportu są określone w przepisach ustawy o dokumentach paszportowych.

3. Wniosek o wydanie paszportu
Wniosek o wydanie paszportu składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Za granicą wniosek należy złożyć w urzędzie konsularnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu wnioskującego.

4. Składanie wniosku o emeryturę/rentę
Osoba, która była ubezpieczona w więcej niż jednym państwie członkowskim, wniosek o emeryturę lub rentę składa w instytucji ubezpieczeniowej tylko jednego państwa członkowskiego.

5. Rejestracja rozwodu przeprowadzonego za granicą
Rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa.

6. Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą
W celu rejestracji związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju, należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego.

7. PESEL
Numer PESEL to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną.

8. Dowód osobisty
W Polsce obowiązują obecnie wyłącznie plastikowe dowody osobiste. Jeżeli mamy „książeczkowy” dowód osobisty, to po powrocie do Polski powinniśmy jak najszybciej wymienić go na dowód plastikowy.