Powrót

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-09-13

Tagi: Dziecko, Rodzina, Sąd

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Dziecko nie powinno przebywać za granicą tylko z jednym z rodziców bez zgody drugiego, który ma prawo współdecydowania o jego istotnych sprawach. Stanowi to naruszenie prawa, chyba że zezwolenia w tym zakresie udzielił sąd opiekuńczy.

Do wyjazdu dziecka za granicę jest potrzebna zgoda obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

A zatem w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej wydanie paszportu dziecku za zgodą jednego z rodziców jest możliwe, chyba że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie obejmuje prawa współdecydowania o wydaniu dokumentu paszportowego.

W innych wypadkach uzyskanie zgody w postaci oświadczenia jest niezbędne. Jeżeli rodzic, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie wyraża zgody na wyjazd, trzeba zwrócić się o zezwolenie do sądu opiekuńczego.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?