Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Rzeszów - Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na szkolenie grupowe "Operator żurawia przenośnego (HDS) z uprawnieniami UDT kat. II Ż"

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 29 do 30 sierpnia 2016 r. dla osób bezrobotnych, w...

PUP Nisko - Program regionalny

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku z dniem 16 sierpnia 2016 r. przystąpił do realizacji Programu Regionalnego dla bezrobotnych z terenów wiejskich finansowanego w roku 2016 ze środków FP pozyskanych z...

PUP Sanok - Wsparcie osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że został wznowiony nabór wniosków o zawarcie umowy dotyczącej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

PUP Kolbuszowa - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla skierowanego bezrobotnego z Funduszu Pracy.

PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dotacje na założenie firmy.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

Od 27 czerwca 2016 r. przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych lub z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Rzeszów - Szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do udziału w szkoleniach grupowych.

PUP Jarosław - Dodatkowe środki na wsparcie zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że pozyskał w 2016 roku środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i...

PUP Jarosław - Partnerstwo Lokalne w powiecie jarosławskim

Powiat Jarosławski i Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu są inicjatorami „Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim”.

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)” w...

PUP Dębica - Nabór na szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dębicy ogłasza nabór kandydatów na szkolenia.

PUP Jarosław - Nabór wniosków na staże ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych.

PUP Jasło - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pn. ,,Aktywizacja osób młodych...

PUP Dębica - Program specjalny "Czas dla aktywnych 3"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje w oparciu o środki Funduszu Pracy program specjalny „Czas dla aktywnych 3” skierowany do 20 osób bezrobotnych, dla których został ustalony III profil pomocy...

PUP Dębica - Europejskie Dni Pracodawcy

W ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawcy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 odbędą się warsztaty...

PUP Dębica - Spotkanie informacyjne

W dniu 12.04.2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 16B Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 odbędzie się spotkanie informacyjne z pracodawcą dla osób bezrobotnych...

PUP Jarosław - Bony szkoleniowe dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Dębica - Bezpłatne szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dębicy zaprasza osoby zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami do udziału w rekrutacji.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?