Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Rzeszów - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w dniach od 8.05.2017 r. do 12.05.2017 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 30 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Rzeszów - Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 24.04.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania...

PUP Rzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniach od 27.04.2017 r. do 28.04.2017 r. odbędzie się nabór wniosków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów...

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż w ramach RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)”...

PUP Dębica - Projekt pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje od 1.01.2017 r. projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

PUP Dębica - Aktywizacja osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje od 1.01.2017 r. projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...

PUP Dębica - Program specjalny „Przełamać bariery”

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje program specjalny pn. „Przełamać bariery" w oparciu o środki Funduszu Pracy. Program jest skierowany do osób bezrobotnych, dla których został ustalony III...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje o naborze wniosków o zorganizowanie stażu dla 20 osób w ramach projektu "Mój cel to praca".

PUP Kolbuszowa - Praca za granicą

Agencja zatrudnienia Contrain Poland Sp. z o.o. organizuje spotkanie informacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej dla osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą w takich krajach jak...

PUP Dębica - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim...

PUP Dębica - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim...

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż dla osób do 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)” w...

PUP Dębica - Oferta zatrudnienia skazanych

Zakład Karny w Dębicy zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia nieodpłatnego oraz odpłatnego osób pozbawionych wolności.

PUP Dębica - Dotacje na założenie firmy w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających...

PUP Tarnobrzeg - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie.

PUP Tarnobrzeg - Bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych.

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków o staż ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 28.03.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON.

PUP Dębica - Nabór wniosków na staże dla osób 50+ i dla osób 29+ z niepełnosprawnością

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób od 50. roku życia oraz osób z niepełnosprawnością powyżej 29 r.ż. w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej...

PUP Dębica - Nabór wniosków na staże dla osób młodych z niepełnosprawnością

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Jarosław - Nabór wniosków o staż - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?