Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Dębica - Praca w Niemczech

W dniu 30.05.2016 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali nr 16B Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, przy ul. Cmentarnej 20, odbędzie się spotkanie z pracodawcą.

PUP Dębica - Kariera w Polsce - dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie osób poszukujących pracy, będących obywatelami Polski, przebywających obecnie na terenie Norwegii w regionie Vest-Agder, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce....

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (II)” w...

PUP Dębica - Nabór do służby więziennej

Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ogłasza nabór do pracy w Służbie Więziennej.

PUP Dębica - Nabór na szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dębicy ogłasza nabór kandydatów na szkolenia.

PUP Dębica - Program Aktywizacja i Integracja w powiecie dębickim

Celem głównym programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił III profil pomocy oraz...

PUP Jarosław - Nabór wniosków na staże ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych.

PUP Dębica - Realizacja projektu "Obudź swój potencjał"

Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębicy rozpoczyna realizację projektu "Obudź swój potencjał"

PUP Bytów - Pomoc dla bezrobotnych Polaków przebywających w Norwegii

Centrala Publicznych Służb Zatrudnienia w Norwegii wspólnie z polska siecią EURES chce pomóc w znalezieniu zatrudnienia dla bezrobotnych Polaków przebywających w Norwegii. Mają w tym pomóc...

PUP Rzeszów - Wsparcie osób w wieku powyżej 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”.

PUP Rzeszów - Wsparcie osób w wieku poniżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 10.05.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla 100 osób (termin realizacji od czerwca 2016 r.) w ramach projektu pn....

PUP Jarosław - Wznowienie naboru wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jasło - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pn. ,,Aktywizacja osób młodych...

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne

W związku z otrzymaniem limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że...

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków o staż - PFRON

W związku z otrzymaniem limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż w ramach programu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 20 kwietnia 2016 r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 21 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Dębica - Program specjalny "Czas dla aktywnych 3"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje w oparciu o środki Funduszu Pracy program specjalny „Czas dla aktywnych 3” skierowany do 20 osób bezrobotnych, dla których został ustalony III profil pomocy...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?