Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Rzeszów - Wsparcie osób w wieku powyżej 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”.

PUP Rzeszów - Wsparcie osób w wieku poniżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 10.05.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla 100 osób (termin realizacji od czerwca 2016 r.) w ramach projektu pn....

PUP Jarosław - Wznowienie naboru wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu wznawia nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jasło - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pn. ,,Aktywizacja osób młodych...

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne

W związku z otrzymaniem limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że...

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków o staż - PFRON

W związku z otrzymaniem limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż w ramach programu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 20 kwietnia 2016 r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 21 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Dębica - Program specjalny "Czas dla aktywnych 3"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje w oparciu o środki Funduszu Pracy program specjalny „Czas dla aktywnych 3” skierowany do 20 osób bezrobotnych, dla których został ustalony III profil pomocy...

PUP Przemyśl - Aktywizacja osób powyżej 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o rozpoczęciu projektu pn.
„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (II)”.

PUP Przemyśl - Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 18.04.2016 r. rozpoczyna nabór wniosków na prace interwencyjne.

PUP Dębica - Europejskie Dni Pracodawcy

W ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawcy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 odbędą się warsztaty...

PUP Dębica - Spotkanie informacyjne

W dniu 12.04.2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 16B Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 odbędzie się spotkanie informacyjne z pracodawcą dla osób bezrobotnych...

PUP Jarosław - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych rodziców

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że pozyskał w 2016 roku środki rezerwy Funduszu Pracy dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad...

PUP Jarosław - Bony szkoleniowe dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Dębica - Bezpłatne szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dębicy zaprasza osoby zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami do udziału w rekrutacji.

PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Dębica - Rekrutacja - BONA FIDES

Stowarzyszenie BONA FIDES z Katowic poszukuje wolontariuszy na projekty EVS w różnych krajach Europy. Jest to cenna możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dla osób, które...

PUP Sanok - Plan szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że jest już dostępny plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2016 r.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?