Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Kolbuszowa - Projekt pn. "Bierny dziś - aktywny jutro’’

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w...

PUP Kolbuszowa - Projekt pn. "Ponowny start"

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo oraz poszukujących pracy pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29. roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego i...

PUP Kolbuszowa - Projekt pn. „Biznesklasa – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”.

PUP Krosno - Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 r.ż.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Lubaczów - Harmonogram porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie przedstawia wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie w I kwartale 2017 roku.

PUP Lubaczów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie zaprasza do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

PUP Lubaczów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

PUP Dębica - Nabór kandydatów do służby w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa podkarpackiego na 2017 rok.

PUP Dębica - Projekt pn. „Podkarpacka Fabryka Rozwoju Zawodowego"

Projekt skierowany jest do 96 mieszkańców województwa podkarpackiego, w wieku powyżej 29. roku życia, którzy są: bezrobotni, w tym osoby odchodzące z rolnictwa: rolnicy i członkowie ich rodzin,...

PUP Kolbuszowa-Bon na zasiedlenie

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Jarosław - Nabór do projektu „Rozwój drogą do kariery”

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o naborze wniosków do projektu "Rozwój drogą do kariery".

PUP Dębica - Projekt pn. „Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?”

Celem projektu jest wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u 185 osób dorosłych, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w terminie od 1.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

PUP Tarnobrzeg - Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje o naborze wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy dla osób pracujących, wykonujących inną pracę...

PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dotacje na założenie firmy.

PUP Jarosław - Nabór wniosków na staże ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych.

PUP Dębica - Europejskie Dni Pracodawcy

W ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Europejskie Dni Pracodawcy” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy 14 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 odbędą się warsztaty...

PUP Dębica - Spotkanie informacyjne

W dniu 12.04.2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 16B Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 odbędzie się spotkanie informacyjne z pracodawcą dla osób bezrobotnych...

PUP Jarosław - Bony szkoleniowe dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?