Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Jarosław - V Jarosławskie Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w V Jarosławskich Targach Pracy, które odbędą się 8 kwietnia 2016 r. w godzinach od 9.00-12.00 w Zespole Szkół im. Książąt...

PUP Tarnobrzeg - PIT 11

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, iż w siedzibie urzędu wydawane są Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 dla osób, które w 2015 roku...

PUP Sanok - Nowa forma wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że rusza nabór wniosków o refundację wynagrodzenia i składki ZUS dla bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Sanok - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że rusza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Kolbuszowa - Nowa forma wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 5.02.2016 r. są przyjmowane wnioski o refundację poniesionych kosztów na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób...

PUP Sanok - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje, że od dnia 1.02.2016 r. rusza nabór wniosków na realizację stażu.

PUP Jarosław - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o staż dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia.

PUP Jarosław - Dotacje na założenie firmy w ramach w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków POWER.

PUP Jarosław - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne, finansowane ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Nabór wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż w ramach programu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 25 stycznia 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 25 stycznia 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu...

PUP Kolbuszowa - Bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 20.01.2016 r. przyjmuje wnioski o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza w dniach od 26.01.2016 r. do 29.01.2016 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Rzeszów - Formularze elektroniczne

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o możliwości składania wniosków poprzez formularze elektroniczne.

PUP Jarosław - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Wsparcie dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie zatrudnienia dla skierowanych osób bezrobotnych do 30. roku życia ze środków Funduszu Pracy.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?