Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Tarnobrzeg - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" ogłasza od 23 października 2017...

PUP Tarnobrzeg - Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków pracodawców posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Miasta Tarnobrzega lub powiatu tarnobrzeskiego, o...

PUP Rzeszów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków na bon na zasiedlenie.

PUP Rzeszów - Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków na bon szkoleniowy.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim...

PUP Rzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniach od 18.10.2017 r. do 19.10.2017 r. odbędzie się nabór wniosków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 9 października 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 10 osób w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

PUP Dębica - M O C możliwości dla osób młodych

Skończyłeś szkołę i zastanawiasz się co dalej, rozglądasz się za pracą – zarejestruj się w PUP!

PUP Dębica - P O M O C dla Pracodawców

Pracodawco, poszukujesz młodych, wykształconych, ambitnych i otwartych pracowników? Przyjdź do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, wejdź na stronę internetową lub zadzwoń!

PUP Dębica - Zatrudnianie cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, iż w związku z wejściem w życie art. 12 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 17 lipca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,...

PUP Lubaczów - Refundacja pracodawcy części kosztów przy zatrudnieniu osoby do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie informuje, że od 21.06.2017 r. uruchamia nabór wniosków o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na...

PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dotacje na założenie firmy.

PUP Rzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 25 stanowisk pracy dla podmiotów...

PUP Jarosław - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że 30 maja 2017 r. o godzinie 8.30 w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 6 o godz. 10.00 w siedzibie urzędu, ul. Słowackiego 2 (I piętro) odbędzie się...

PUP Przemyśl - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Krosno - Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)”

Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia? Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)".

PUP Dębica - Projekt pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy realizuje od 1.01.2017 r. projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?