Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego...

PUP Jarosław - Ogólnopolski projekt pn. „Pożyczki na kształcenie”

Z początkiem lutego br. uruchomiono kolejny nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Pożyczki na kształcenie", dzięki któremu można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - 7.2 RPO (zmiany)

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że przy realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)" zostały zmienione...

PUP Kolbuszowa - Bon na zasiedlenie - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III)" PO WER.

PUP Kolbuszowa - PIT-y za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 5.02.2018 r. w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu będzie wydawany PIT-11 za 2017 rok (Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - 7.2 RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 lutego 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 66 osób bezrobotnych w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla skierowanego bezrobotnego z Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Program pożyczkowy „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w...

PUP Kolbuszowa - Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje o nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 grudnia 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca" współfinansowanego ze...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 17 lipca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy...

PUP Rzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 25 stanowisk pracy dla podmiotów...

PUP Jarosław - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że 30 maja 2017 r. o godzinie 8.30 w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 6 o godz. 10.00 w siedzibie urzędu, ul. Słowackiego 2 (I piętro) odbędzie się...

PUP Przemyśl - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?