Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Kolbuszowa - Projekt unijny pn. "Cztery kroki do aktywności"

Firma szkoleniowa Łętowski Consulting zaprasza do udziału w projekcie unijnym pn. "Cztery kroki do aktywności".

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków w ramach programów z rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 7 maja 2018 r. rozpoczyna realizację programów z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla osób długotrwale bezrobotnych, bez...

WUP Białystok - Warsztaty w maju

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprasza na warsztaty, które odbędą się w maju.

PUP Dębica - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

PUP Dębica - Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych w 2018 roku w wysokości: 213 500 złotych.

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

PUP Tarnobrzeg - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje Program Regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku pomiędzy 30. a 50. rokiem życia.

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza od 17 kwietnia 2018 r. nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300...

PUP Dębica - Kursy organizowane przez OHP

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o aktualnych kursach organizowanych przez OHP OSZ Dębica.

PUP Krosno - Wsparcie osób między 30. a 50. rokiem życia

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale...

PUP Kolbuszowa - Staże, szkolenia i prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków na staże, szkolenia i prace interwencyjne w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra dla osób długotrwale bezrobotnych od 30. do...

PUP Przemyśl - Konkurs dotyczący pracy nierejestrowanej

13 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce pracy nierejestrowanej.

PUP Przemyśl - Wykaz porad grupowych i szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu przedstawia wykaz porad grupowych i szkoleń.

PUP Jarosław - Ogólnopolski projekt pn. „Pożyczki na kształcenie”

Z początkiem lutego br. uruchomiono kolejny nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Pożyczki na kształcenie", dzięki któremu można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe...

PUP Jarosław - Program pożyczkowy „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?