Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Dębica - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez...

PUP Dębica - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Dębica - Nabór wniosków o dotacje w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających...

PUP Dębica - Nabór wniosków o dotacje w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o możliwości odbycia stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)".

PUP Jarosław - Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy i rezerw Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że końcem sierpnia lub we wrześniu br. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - "Mój cel to praca"

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca".

PUP Człuchów - Szkolenie w zawodzie kierowcy autobusu

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że prowadzi nabór na szkolenie w zawodzie kierowcy autobusu. Oferta urzędu obejmuje szkolenie na prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 17 lipca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy...

Czasowe zawieszenie przyznawania środków w urzędach pracy

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia...

PUP Rzeszów - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od 10 lipca 2017 roku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Dębica - Środki z PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, że dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub...

PUP Dębica - Refundacja części kosztów poniesionych na zatrudnienie pracowników do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

PUP Dębica - Projekt pn. "Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pn. "Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych".

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż dla osób do 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje pracodawców o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)”.

PUP Dębica - Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób do 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje pracodawców o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o refundację kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 27.06.2017 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?