Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-łódzkie .

PUP Łódź - Przedsiębiorcy wspierają outplacement

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ „Lewiatan") wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi przygotował projekt pn. "Przedsiębiorcy wspierają outplacement".

PUP Łódź - Przyznanie wsparcia ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczął wydawanie formularzy i przyjmowanie wypełnionych wniosków na realizację zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

PUP Łódź - Zaproszenie na panel dyskusyjny "Sukcesja i jej alternatywy"

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi zaprasza na panel dyskusyjny "Sukcesja i jej alternatywy" organizowany przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.

PUP Łask - Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, że od dnia 10.04.2018 r. do 20.04.2018 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na bon na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia.

PUP Łask - Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, iż od dnia 10.04.2018 r. do dnia 20.04.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

PUP Radomsko - Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

PUP Łódź - Szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi udostępnia plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku w ramach środków Funduszu Pracy.

PUP Łódź - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od dnia 24.01.2018 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie ze środków Funduszu Pracy wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

PUP Łódź - Bony stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku trwa realizacja ze środków Funduszu Pracy bonów stażowych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym...

PUP Łódź - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż od 24.01.2018 roku trwa realizacja ze środków Funduszu Pracy bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym...

PUP Radomsko - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia.

PUP Radomsko - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

PUP Radomsko - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków EFS.

PUP Radomsko - Nabór wniosków o zorganizowanie prac społecznie użytecznych

Wnioski o zorganizowanie prac społecznie użytecznych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania...

PUP Radomsko - Nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych

Wnioski o zorganizowanie robót publicznych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu...

PUP Łodź - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?