Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-łódzkie .

PUP Łódź - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że limit środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku wynosi 1 360 400 zł.

PUP Zgierz - Nabór wniosków na różne formy wsparcia w ramach aktywizacji osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż kontynuuje przyjmowanie wniosków w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Zgierz - Aktywizacja osób po 29. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w...

PUP Zgierz - Nabór wniosków na różne formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy, ze środków Funduszu Pracy.

PUP Łódź - Procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przedstawia aktualne procedury wpisu oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową...

PUP Łódź - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego ze środków...

PUP Łodź - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż dysponuje środkami na zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (III)" współfinansowanego...

PUP Tomaszów Mazowiecki - Szkolenie dla kierowców autobusów

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że prowadzi nabór kandydatów na szkolenie: kierowca autobusów.

PUP Kutno - Projekt pn. „Czas na aktywność!”

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi" realizuje na terenie województwa łódzkiego projekt dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, bezrobotnych, korzystających ze świadczeń...

PUP Radomsko - Niemiecka metoda aktywizacji ludzi młodych

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i firma heapmail Internet Solutions realizuje projekt poświęcony adaptacji...

PUP Zgierz - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zwany dalej KFS, stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Zgierz - Informacja o zwrocie podatku dochodowego od stypendiów za 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?