Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Wołów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje o uzupełniającym naborze wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników...

PUP Wołów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy - rezerwy Ministra.

PUP Wołów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS.

PUP Oleśnica - Aktualne rekrutacje na oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy dysponuje wolnymi miejscami na refundowane stanowiska pracy.

PUP Jelenia Góra - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje, że w terminie 17-31.10.2017 r, będzie prowadził nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

PUP Milicz - Informacje o środkach

Powiatowy Urząd Pracy w Miliczu informuje o aktualnie dostępnych środkach finansowych na różne formy wsparcia.

PUP Milicz - Spotkanie z przedstawicielem firmy Promedica 24

Przedstawiciel firmy Promedica 24 będzie pełnić dyżur w dniu 21.11.2017 r. w godz. 10.00-13.00 w pok. 1.3a.

PUP Oleśnica - Spotkanie informacyjne na stanowisko operatora maszyn

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które zainteresowane są udziałem w spotkaniu, proszone są o zgłoszenie się do doradców klienta do 25.10.2017 r. lub kontakt telefoniczny - Punkt w...

PUP Wrocław - E-Składka - jeden przelew na własny rachunek w ZUS

ZUS informuje o możliwości opłacania przez firmy, przedsiębiorców oraz osoby samozatrudnione - od 1 stycznia 2018 r. - wszystkich składek ZUS jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku...

PUP Oleśnica - Dodatkowe środki na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach klęski żywiołowej

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2017 roku miały miejsce klęski...

PUP Oleśnica - Dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 144,3 tys. zł z rezerwy ministra na realizację programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, powyżej 30. roku...

PUP Oleśnica - Aktualne nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przypomina o trwających naborach wniosków.

PUP Milicz - Praca w Policji

Jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne warunki pracy – już dziś możesz zostać policjantem.

PUP Wrocław - Staże dla osób do 30 r. ż.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przypomina, że nadal są dostępne środki na organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku.

PUP Ząbkowice Śląskie - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 1 września 2017 roku o godz. 10.00 na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z agencją pracy InterKadra Sp. z o.o. rekrutującą na stanowiska:...

PUP Oleśnica - Program Rodzina 500+

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie 500+, które będą wypłacane od 1 października, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu...

PUP Ząbkowice Śląskie - Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza 14 listopada 2017 roku na indywidualne spotkania informacyjne w ramach Polsko-Niemieckiego Dnia Doradczego.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?