Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-dolnośląskie .

PUP Świdnica - Nabór wniosków na różne formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z dniem 1 lutego 2016 r. wznawia nabór wniosków na organizację różnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i innych uprawnionych.

PUP Świdnica - Nabór uczestników do projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy prowadzi nabór osób w wieku 18-29 lat do udziału w projekcie pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II)".

PUP Świdnica - Nabór uczestników do projektu RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy prowadzi nabór osób bezrobotnych do udziału w projekcie pn. "Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w...

PUP Świdnica - Rekrutacja do pracy w Niemczech

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje rekrutację w ramach sieci EURES.

PUP Wrocław - Wsparcie dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców i pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach refundacji przez okres 12 miesięcy części kosztów...

PUP Wrocław - Środki z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje, że od bieżącego roku realizuje przyznawanie ze środków PFRON poniższych form wsparcia.

PUP Lubin - Środki Funduszu Pracy na 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. otrzymał środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia...

PUP Lubin - Rekrutacja do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego.

PUP Lubin - Rekrutacja do służby w Policji

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji do rekrutacji w naborze.

PUP Lubin - Wsparcie osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje o refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki zatrudnionych osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Lubin - Bezpłatna pomoc prawna

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że Powiat Lubiński zawarł stosowne porozumienia z gminami w sprawie organizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

PUP Wrocław - Wsparcie osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje o nowej formie wsparcia, skierowanej do osób do 30. roku życia.

PUP Wrocław - Aktywizacja zawodowa w roku 2016

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje o dostępności środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową w 2016 r.

PUP Wrocław - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o sfinansowanie szkolenia indywidualnego.

PUP Wałbrzych - Wykaz porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedstawia wykaz porad grupowych, jakie będą realizowane w I kwartale 2016 r.

PUP Wałbrzych - Fundusz pożyczkowy dla kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża instrument finansowy pn. Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet, w ramach którego środki będą przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na...

PUP Wałbrzych - Jednorazowe środki na podjęcie działalności

W związku z dokonywaniem zmian w projektach współfinansowanych z EFS oraz realizacją projektów z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w...

PUP Ząbkowice Śląskie - Nabór na stanowisko instruktora nauki zawodu

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, że Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłosił nabór na stanowisko instruktora nauki zawodu w warsztacie...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?