Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-zachodniopomorskie .

PUP Szczecinek - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej.

PUP Szczecinek - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Szczecin - Wznowienie przyjmowania wniosków na sfinansowanie studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje o wznowieniu przyjmowania wniosków o sfinansowanie studiów podyplomowych.

PUP Szczecin - Wznowienie przyjmowania wniosków o sfinansowanie egzaminów lub licencji

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje o wznowieniu przyjmowania wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji.

PUP Szczecin - Wznowienie naboru wniosków o pożyczkę szkoleniową

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje o wznowieniu przyjmowania wniosków o pożyczkę szkoleniową.

PUP Szczecin - Dotacje na założenie firmy dla osób poniżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających I lub II profil pomocy do 30...

PUP Szczecin - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających I lub II profil pomocy, które...

PUP Szczecinek - Rozliczenia podatkowe PIT-11

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż rozliczenia podatkowe PIT-11 dla osób pobierających w roku 2016 świadczenia pieniężne (zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, dodatki aktywizacyjne)...

PUP Szczecinek - Staże, szkolenia, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje o naborze wniosków na staże, szkolenia, prace interwencyjne i bony na zasiedlenie.

PUP Szczecinek - Staże i prace interwencyjne - nowy projekt

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje o naborze wniosków na staże i prace interwencyjne w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących...

PUP Szczecinek - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Szczecinek - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku...

PUP Szczecinek - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER.

PUP Szczecin - Spotkanie z pracodawcą

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w każdy czwartek, począwszy od 9.02.2017 r. do 9.03.2017 r. w godz. 10.00-14.30 będą odbywać się spotkania z pracodawcą z Niemiec z Prenzlau...

PUP Szczecin - Nabór wniosków o staż dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Szczecin - Nabór wniosków o staż dla osób powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia.

PUP Szczecin - Wznowienie naboru wniosków o organizację robót publicznych

Z dniem 5.01.2017 r. wznawia się nabór wniosków o organizację robót publicznych. Nabór będzie trwał do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?