Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-zachodniopomorskie .

PUP Białogard - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie prowadzi nabór na szkolenia indywidualne.

PUP Szczecin - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie w ramach wygospodarowanych środków z Funduszu Pracy ogłasza ciągły nabór wniosków dotyczący refundacji kosztów utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Kamień Pomorski - Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim zaprasza do składania wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku...

PUP Kamień Pomorski - Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie to forma wsparcia adresowana do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, do 30. roku życia, które poszukują zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz mają sprecyzowane plany...

PUP Wałcz - Informacja o zmianach w projekcie POWER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uzyskał dodatkowe dofinansowanie na aktywizację zawodową uczestników projektu w 2018 r., a ponadto wydłużył się okres realizacji projektu o kolejne 3 miesiące, tj. do...

PUP Wałcz - Nabór do zawodowej służby wojskowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o naborze do Zawodowej Służby Wojskowej w JW 4071 w Żaganiu.

PUP Szczecinek - Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż w dniu 19.04.2018 została podpisana umowa na realizację projektu pt "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących...

PUP Szczecinek - Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego...

PUP Szczecinek - Projekt pn. "Nowa szansa"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza do udziału w projekcie pn. "Nowa szansa", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Kołobrzeg - Refundacja kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o refundacji kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?