Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-zachodniopomorskie .

PUP Wałcz - Odbiór PIT-11

Osoby, które w 2017 roku korzystały ze świadczeń pieniężnych (tj. zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, szkolenia, staże) proszone są o odbiór PIT-11.

PUP Wałcz - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uprzejmie informuje, że w okresie od 18.01.2018 r. do 26.01.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy...

PUP Szczecin - Zezwolenia na pracę sezonową

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca.

PUP Szczecin - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych posiadających I lub II profil pomocy do 30...

PUP Szczecinek - PIT-11 za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku informuje, iż rozliczenia podatkowe PIT-11 dla osób pobierających w roku 2017 świadczenia pieniężne: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia za...

PUP Szczecinek - Spotkanie informacyjne - nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców

W związku z nowymi przepisami odnośnie zatrudnienia cudzoziemców od 1.01.2018 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku planuje zorganizować spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione nowe...

PUP Kołobrzeg - Zajęcia grupowe

CIiPKZ w Koszalinie oraz w Szczecinie zapraszają do udziału w zajęciach grupowych.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Kołobrzeg - Refundacja kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o refundacji kosztów usług rozwojowych do 80% dla MŚP.

PUP Szczecin - Dotacje na własną działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza osoby, które nie ukończyły 30 roku życia do składania wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Kołobrzeg - Ruch bezwizowy - obywatele Ukrainy w krajach Schengen

W związku z wprowadzeniem od 11 czerwca 2017 r. ruchu bezwizowego pomiędzy państwami Schengen a Ukrainą, obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez...

PUP Szczecinek - Program pn. „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne służbie publicznej”

Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie zaprasza do udziału w programie: „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne służbie publicznej".

PUP Szczecin - Spotkanie z pracodawcą

W dniu 13.03.2017 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie z pracodawcą. Poszukiwana jest osoba na stanowisko operatora pakowania.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?