Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-wielkopolskie .

PUP Piła - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że do 31 maja 2019 r. przyjmuje wnioski o organizację prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy z deklaracją zatrudnienia po zakończeniu prac interwencyjnych...

PUP Piła - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że do 27 maja 2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Piła - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że do 31 maja 2019 r. przyjmuje wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie.

PUP Nowy Tomyśl - Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych będzie prowadzony od 20 do 22 maja 2019 r.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Darmowy kurs pierwszej pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje o możliwości udziału w darmowym kursie pierwszej pomocy.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób w wieku do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób powyżej 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia.

PUP Leszno - Nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przyjmuje wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w...

PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. „Centrum Aktywności Zawodowej”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób powyżej 29. roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego i...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. „Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, które zwiększą ich atrakcyjność na...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Rozwój kompetencji cyfrowych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Legalna Kultura zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Bezpłatne spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego WRPO".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje, że do 17.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków...

PUP Poznań - Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z PFRON

W okresie od dnia 19.07.2018 r. do dnia 03.08.2018 r., przyjmowane będą wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze PFRON.

PUP Krotoszyn - Działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy.

PUP Krotoszyn - Dyżury niemieckiego doradcy EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje o dyżurach niemieckiego doradcy EURES.