Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-wielkopolskie .

PUP Poznań - Projekt pn. "Wielkopolski PAW..."

Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką Poznania, osobą bezrobotną z III profilem pomocy lub osobą niepełnosprawną, zgłoś się do projektu!

PUP Poznań - Konkurs dla pracodawców zatrudniająch osoby niepełnosprawne

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że do 31 lipca 2018 roku można zgłaszać się do konkursu "Lodołamacze 2018".

PUP Śrem - Pilotażowy program „Absolwent”

Celem programu ,,Absolwent" jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej.

PUP Śrem - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobom uprawnionym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Konin - Staże dla osób zamieszkujących na wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze...

PUP Konin - Bezpłatne szkolenia w Inspektoracie ZUS w Koninie

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o bezpłatnych szkoleniach w Inspektoracie ZUS w Koninie.

PUP Konin - Staże dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Spotkanie informacyjne z PROMEDICA24

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich zaprasza na spotkanie informacyjne z PROMEDICA24 nt. pracy jako opiekunka/opiekun osób starszych w Niemczech.

PUP Turek - Projekt pn. "Więcej niż praca"

Powiatowy Urząd Pracy w Turku uruchamia program skierowany do bezrobotnych mężczyzn w wieku do 30. roku życia, zamieszkujących na wsi, z ustalonym II profilem pomocy.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Staże dla osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z Rezerwy Ministra przeznaczonymi na staże dla osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich.

PUP Krotoszyn - Działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy.

PUP Krotoszyn - Dyżury niemieckiego doradcy EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje o dyżurach niemieckiego doradcy EURES.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika w wieku 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje, że posiada środki finansowe na realizację umów o dofinansowanie wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Staże dla osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 45. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z Rezerwy Ministra przeznaczonymi na staże dla osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych w wieku 45...

PUP Poznań - Stypendia dla studentów na staże

Urząd Miasta Poznania zaprasza na kolejną edycję programu Stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach.

PUP Leszno - Rekrutacja dla kandydatów do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?