Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-wielkopolskie .

PUP Września - Szansa dla osób w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przystępuje do realizacji programu pn. "Aktywni 45 plus".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. „Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, które zwiększą ich atrakcyjność na...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Rozwój kompetencji cyfrowych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Legalna Kultura zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Bezpłatne spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego WRPO".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje, że do 17.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków...

PUP Września - Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór na szkolenia dla bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (IV)".

PUP Września - Ostatnie miejsca na staże dla kobiet do 30. roku życia!

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje o ostatnich, wolnych miejscach na staże dla kobiet do 30. roku życia!

PUP Września - Plan szkoleń w ramach EFS WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór na szkolenia dla bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (IV)".

PUP Poznań - Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z PFRON

W okresie od dnia 19.07.2018 r. do dnia 03.08.2018 r., przyjmowane będą wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze PFRON.

PUP Krotoszyn - Działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy.

PUP Krotoszyn - Dyżury niemieckiego doradcy EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje o dyżurach niemieckiego doradcy EURES.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach funduszu PO WER.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Staże dla osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 45. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z Rezerwy Ministra przeznaczonymi na staże dla osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych w wieku 45...

PUP Leszno - Rekrutacja dla kandydatów do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?