Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-wielkopolskie .

PUP Poznań - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wieku 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych i w związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach dofinansowania...

PUP Poznań - Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych i w związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach refundacji części...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Wznowiono nabór wniosków dla bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawców i przedsiębiorców w związku z...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne.

PUP Września - Porady grupowe - III kwartał 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przedstawia harmonogram porad i informacji grupowych przewidzianych do realizacji w III kwartale 2017 r.

PUP Września - Projekt pn. "Powrót do aktywności"

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przystępuje do realizacji programu „Powrót do aktywności" finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy i adresowanego dla osób długotrwale bezrobotnych.

PUP Września - Projekt pn. "Aktywni 50+"

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przystępuje do realizacji programu „Aktywni 50+" finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy i adresowanego dla osób powyżej 50. roku życia.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z Rezerwy Ministra przeznaczonymi na staże dla osób bezrobotnych zamieszkałych na obszarach wiejskich.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Bony zatrudnieniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje, że posiada środki finansowe przeznaczone na bony zatrudnieniowe dla osób do 30. roku życia.

PUP Konin - Nabór na szkolenia grupowe dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (III)".

PUP Konin - Nabór na szkolenia grupowe dla osób powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór na szkolenia grupowe w ramach projektu pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (III)".

PUP Konin - Wyniki naboru i szkolenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

Komisja ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielenie dotacji na wyposażenie stanowiska pracy w dniu 2 czerwca 2017...

PUP Konin - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich.

PUP Konin - Dotacje na założenie firmy dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach...

PUP Konin - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, finansowanego ze...

PUP Nowy Tomyśl - Staże PO WER - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 2 osób bezrobotnych w ramach projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Nowy Tomyśl - Staże WRPO - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

PUP Krotoszyn - Środki finansowe

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy (środki Funduszu Pracy oraz EFS w...

PUP Poznań - Bezpłatne warsztaty "Biznesplan - aspekty praktyczne"

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. "Biznesplan - aspekty praktyczne". Będzie to wyjątkowa okazja do nabycia wiedzy niezbędnej w prowadzeniu własnej ...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?