Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-wielkopolskie .

PUP Leszno - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Lesznie i powiecie leszczyńskim V

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie informuje o projekcie, którego celem jest aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Lesznie i powiecie leszczyńskim.

PUP Leszno - Nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

PUP Września - Bon szkoleniowy w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu POWER.

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - POWER

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Września - Dotacje na założenie firmy - WRPO

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przyjmuje wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w...

PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. "Wielkopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich zaprasza do udziału w projekcie pn. "Wielkopolskie Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji 30+".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. „Centrum Aktywności Zawodowej”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób powyżej 29. roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego i...

PUP Złotów - Bezpłatne spotkania w urzędzie pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie zaprasza na bezpłatne spotkania w ramach grupowych informacji zawodowych i porad grupowych.

PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. „Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 90 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, które zwiększą ich atrakcyjność na...

PUP Oborniki Wielkopolskie - Rozwój kompetencji cyfrowych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Legalna Kultura zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Bezpłatne spotkanie informacyjne

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego WRPO".

PUP Oborniki Wielkopolskie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich informuje, że do 17.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków...

PUP Poznań - Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z PFRON

W okresie od dnia 19.07.2018 r. do dnia 03.08.2018 r., przyjmowane będą wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze PFRON.

PUP Krotoszyn - Działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy.

PUP Krotoszyn - Dyżury niemieckiego doradcy EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje o dyżurach niemieckiego doradcy EURES.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?