Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-warmińsko-mazurskie .

PUP Szczytno - Nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

MUP Olsztyn - Program specjalny pn. „Kierunek Praca”

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że rozpoczął realizację programu specjalnego pn. „Kierunek Praca".

MUP Olsztyn - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

UPPO Olsztyn - Nabory wniosków na różne formy wsparcia

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego informuje o naborach wniosków na różne formy wsparcia.