Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-pomorskie .

PUP Człuchów - Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Człuchów - Projekt pn. "Nowe Perspektywy 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. „Nowe perspektywy 2017" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach...

PUP Gdańsk - Przesunięcie naboru wniosków w ramach KFS

Gdański Urząd Pracy uprzejmie informuje, że zmianie uległy zasady oraz termin II naboru wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków Krajowego...

PUP Gdańsk - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

18-21 maja rusza IV edycja ogólnopolskiej akcji promującej Fundusze Europejskie. Od 3 lat cieszy się ona dużym zainteresowaniem odwiedzających. W poprzednich edycjach w całym kraju odbyły się setki...

PUP Bytów - Nabór wniosków o dotacje i refundacje stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza niepełnosprawne osoby bezrobotne/poszukujące pracy (niepozostające w zatrudnieniu) oraz pracodawców zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy dla...

PUP Bytów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

PUP Słupsk - Harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej z zakresu poradnictwa zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje, że jest już dostępny harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej z zakresu poradnictwa zawodowego, przewidziany do realizacji w II kwartale 2017 r.

PUP Człuchów - Aktualne nabory na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, w ramach realizacji różnych projektów, prowadzi nabór osób bezrobotnych na szkolenia.

UP Gdańsk - Nowy projekt "Kurs na pracę"

Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak od dnia 1.09.2016 roku realizuje projekt pt. „Kurs na pracę”.

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 22 lutego 2017 roku rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Człuchów - Plan szkoleń na 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że jest już dostępny plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

PUP Gdańsk - Nabór wniosków na wybrane formy wsparcia

Gdański Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków na następujące formy wsparcia, zgodnie z przyjętymi "Zasadami realizacji programów rynku pracy na rok 2017".

PUP Gdańsk - Prace interwencyjne

Gdański Urząd Pracy informuje, że obecnie trwa nabór wniosków na prace interwencyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Gdańsk - Zasady realizacji programów rynku pracy w 2017 roku

Gdański Urząd Pracy przedstawia zasady realizacji programów rynku pracy w 2017 roku oraz informuje o formach, które zostały zawieszone.

PUP Gdańsk - Zmiana zasad przyznawania wsparcia w ramach KFS

Gdański Urząd Pracy informuje, że od 1.01.2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MRPiPS zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Gdańsk - Ostatni dzwonek na skorzystanie z dotacji na własny biznes

Myślisz o własnej firmie i masz na nią pomysł, ale nie za bardzo wiesz skąd wziąć fundusze na start? Jeżeli tak, to właśnie teraz możesz skorzystać z naszej usługi, dotacji na rozpoczęcie własnej...

PUP Bytów - Nowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zdobył 1 763 230,36 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu konkursowego „RPO – Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich". Fundusze te pomogą...

PUP Gdańsk - Dni Kariery

Celem dni rekrutacyjnych jest wsparcie poszukujących pracy będących obywatelami Polski, przebywającymi obecnie na terenie Norwegii w regionie Vest-Agder, w znalezieniu zatrudnienia w Polsce....

PUP Kartuzy - Potwierdzanie profilu zaufanego

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach informuje, że od 1 marca 2016 r. w można w urzędzie potwierdzać profil zaufany.

PUP Gdańsk - Giełda pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?