Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-pomorskie .

PUP Człuchów - Projekt pn. "Praca dla nas"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. „Praca dla nas 2017" w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

PUP Człuchów - Projekt pn. "Nowe perspektywy 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. "Nowe perspektywy 2017" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach...

PUP Człuchów - Program Regionalny "Gryf"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje Program Regionalny „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – Gryf".

PUP Bytów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w terminie 14.06.2017 r.- 30.06.2017 r.

PUP Bytów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków o dotacje na założenie firmy.

UP Gdańsk - Dotacja czy refundacja?

W Gdańskim Urzędzie Pracy ruszyły nabory wniosków o przyznanie środków na założenie własnej działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

PUP Słupsk - Zapraszamy do udziału w projekcie „Centrum Stabilnego Zatrudnienia"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych z powiatu słupskiego realizowanego przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży.

UP Gdańsk - Zostań spawaczem! Pracuj w branży konstrukcji stalowych

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 70 biernych zawodowo uczestników projektu (10 kobiet oraz 60 mężczyzn) poniżej 30. roku życia, zamieszkujących na terenie woj....

PUP Wejherowo - Zapisy na bezpłatne szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie prowadzi zapisy na bezpłatne szkolenia.

PUP Człuchów - Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie człuchowskim (III)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP Człuchów - Projekt pn. "Nowe Perspektywy 2017"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt pn. „Nowe perspektywy 2017" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach...

PUP Bytów - Nabór wniosków o dotacje i refundacje stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza niepełnosprawne osoby bezrobotne/poszukujące pracy (niepozostające w zatrudnieniu) oraz pracodawców zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy dla...

PUP Bytów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

PUP Słupsk - Harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej z zakresu poradnictwa zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje, że jest już dostępny harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej z zakresu poradnictwa zawodowego, przewidziany do realizacji w II kwartale 2017 r.

UP Gdańsk - Nowy projekt "Kurs na pracę"

Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak od dnia 1.09.2016 roku realizuje projekt pt. „Kurs na pracę”.

PUP Człuchów - Plan szkoleń na 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że jest już dostępny plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

PUP Gdańsk - Nabór wniosków na wybrane formy wsparcia

Gdański Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków na następujące formy wsparcia, zgodnie z przyjętymi "Zasadami realizacji programów rynku pracy na rok 2017".

PUP Gdańsk - Prace interwencyjne

Gdański Urząd Pracy informuje, że obecnie trwa nabór wniosków na prace interwencyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?