Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-pomorskie .

PUP Bytów - Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

PUP Chojnice - Dotacje, KFS i staże

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje o uruchomieniu nowych konkursów.

PUP Chojnice - X edycja szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"

Firma IGD Consulting zaprasza do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

PUP Bytów - Nabór wniosków ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie prowadzi nabór wniosków ze środków PFRON.

UP Gdańsk - Dojrzałość w cenie! Nawet 25 000 zł dofinansowania dla pracodawców

Gdański Urząd Pracy zachęca pracodawców do inwestowania w dojrzałych pracowników - bezrobotnych powyżej 50. i 60. roku życia. W zamian oferuje atrakcyjne dofinansowanie do części kosztów...

UP Gdańsk - Organizujesz staż? Teraz czekają na ciebie dodatkowe korzyści

"Doświadczenie z Plusem" oraz "Staż z Bonusem" to tytuły dwóch nowych projektów Gdańskiego Urzędu Pracy kierowanych do przedsiębiorców. Oba stanowią połączenie dwóch dobrze znanych im form wsparcia...

PUP Słupsk - Projekt pn. "Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry początek"

Celem tego projektu projektu jest dostarczenie jego uczestnikom kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia.

PUP Słupsk - Bezpłatne spotkanie "Jak Fundusze Europejskie wspierają kobiety"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 15 marca 2018 r. poświęcone możliwościom skorzystania przez kobiety ze wsparcia Funduszy...

PUP Słupsk - Harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku przedstawia harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej przewidziany do realizacji w II kwartale 2018 roku.

UP Gdańsk - Zatrudnienie wspierane

Zatrudnienie wspierane jest to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobom, które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy, mające na celu...

UP Gdańsk - Rusza nabór na szkolenie pn. „Pracownik robót wykończeniowych”

Gdański Urząd Pracy prowadzi nabór na szkolenie pn. "Pracownik robót wykończeniowych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV (SEP)". Kurs...

UP Gdańsk - 25 mln zł na aktywizację bezrobotnych i wsparcie pracodawców

Ponad 2 500 osób będzie mogło w tym roku skorzystać z różnego rodzaju dofinansowań, szkoleń i staży. Pierwsi bezrobotni będą mogli otrzymać wsparcie już w lutym, Gdański Urząd Pracy uruchomił...

UP Gdańsk - Dofinansowanie do zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych powyżej 50. i 60. roku życia

Gdański Urząd Pracy informuje, że przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w wieku 50/60 lat i więcej pracodawca może otrzymać refundacje wynagrodzenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

UP Gdańsk - Roboty publiczne

Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury etc.

UP Gdańsk - Prace interwencyjne

Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą...

UP Gdańsk - Szkolenia organizowane na podstawie umowy trójstronnej

Gdański Urząd Pracy informuje, że o zorganizowanie szkolenia może wystąpić pracodawca, który prowadzi działalność na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego i spełnia warunki dopuszczalności pomocy...

UP Gdańsk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Gdański Urząd Pracy informuje, że wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia...

UP Gdańsk - Nabór wniosków o staż

Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres...

UP Gdańsk - Refundacja kosztów dojazdu

Gdański Urząd Pracy informuje, że osoba bezrobotna może otrzymać zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres 6 miesięcy...

UP Gdańsk - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Gdański Urząd Pracy informuje, że o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?