Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-pomorskie .

GUP Gdańsk - Nabór na szkolenie Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych + Excel

Gdański Urząd Pracy rozpoczyna nabór na szkolenie „Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych + Excel od podstaw z egzaminem Kurs rozpocznie się w sierpniu 2018 roku i potrwa około dwóch...

PUP Gdynia - Zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu

Znasz podstawy j. angielskiego i masz co najmniej średnie wykształcenie? Zastanawiasz się jaki zawód obecnie jest poszukiwany? Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia "Spedytor z j. angielskim".

UP Gdańsk - Nawet 25 tys. zł za zatrudnienie dojrzałych bezrobotnych

Na kwotę około 12 600 zł mogą liczyć pracodawcy przyjmujący do pracy osobę, która ukończyła 50. rok życia.

PUP Tczew - Pakiet kompetencyjny

Lipiec wcale nie musi być sezonem ogórkowym! Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy zapraszamy na bezpłatne zajęcia, w których mogą uczestniczyć zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące!

PUP Człuchów - Nabór na szkolenie grupowe w zawodzie spawacza

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane podwyższaniem lub zmianą swoich kwalifikacji do udziału w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

PUP Słupsk - Harmonogram zajęć grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku udostępnia harmonogram zajęć grupowych i informacji zawodowej, przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

PUP Słupsk - Nabór do zawodowej służby wojskowej

Jednostka Wojskowa nr 4071 w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej.

UP Gdańsk - Dotacje na założenie firmy

W terminie 4-8 czerwca 2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UP Gdańsk - DOGMA zaprasza do punktu pomocy prawnej

W 2016 r. w całym kraju zaczął działać system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r.

PUP Człuchów - Projekt pn. "Praca 2018"

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie realizuje projekt „Praca 2018" w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

PUP Bytów - Nabór do zawodowej służby wojskowej

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

UP Gdańsk - Organizujesz staż? Teraz czekają na ciebie dodatkowe korzyści

"Doświadczenie z Plusem" oraz "Staż z Bonusem" to tytuły dwóch nowych projektów Gdańskiego Urzędu Pracy kierowanych do przedsiębiorców. Oba stanowią połączenie dwóch dobrze znanych im form wsparcia...

UP Gdańsk - Zatrudnienie wspierane

Zatrudnienie wspierane jest to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobom, które mają szczególne trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy, mające na celu...

UP Gdańsk - Dofinansowanie do zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych powyżej 50. i 60. roku życia

Gdański Urząd Pracy informuje, że przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w wieku 50/60 lat i więcej pracodawca może otrzymać refundacje wynagrodzenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

UP Gdańsk - Roboty publiczne

Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury etc.

UP Gdańsk - Prace interwencyjne

Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą...

UP Gdańsk - Szkolenia organizowane na podstawie umowy trójstronnej

Gdański Urząd Pracy informuje, że o zorganizowanie szkolenia może wystąpić pracodawca, który prowadzi działalność na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego i spełnia warunki dopuszczalności pomocy...

UP Gdańsk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Gdański Urząd Pracy informuje, że wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia...

UP Gdańsk - Nabór wniosków o staż

Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres...

UP Gdańsk - Refundacja kosztów dojazdu

Gdański Urząd Pracy informuje, że osoba bezrobotna może otrzymać zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres 6 miesięcy...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?