Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach uruchamia 5 grudnia nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy z EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach prowadzi nabór wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

PUP Białystok - Planowane w I kwartale 2018 roku grupowe porady zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia wykaz planowanych w I kwartale 2018 roku grupowych porad zawodowych.

PUP Białystok - Bon na zasiedlenie

Jeszcze tylko do 20.12.2017 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie!

PUP Suwałki - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 20.11.2017 r. do odwołania będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze...

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 20 listopada 2017 r. będą organizowane prace interwencyjne dla osób bezrobotnych do 30. roku życia z ustalonym II profilem pomocy.

PUP Białystok - Staże w ramach projektu EFS pn. „Program 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 1 listopada 2017 r. przyjmowane będą wnioski na staże w ramach projektu EFS pn. „Program 30+".

PUP Białystok - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 1 listopada 2017 r. przyjmowane będą wnioski o bon na zasiedlenie.

PUP Białystok - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 1 listopada 2017 r. przyjmowane będą wnioski o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

PUP Białystok - Wojska Obrony Terytorialnej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o możliwości wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

PUP Białystok - Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku został...

PUP Wysokie Mazowieckie - "Za życiem", czyli wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi na temat wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin
wydanymi...

PUP Wysokie Mazowieckie - Praca, której szukasz, może być w innym kraju Europy

Obowiązująca w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego swoboda przepływu pracowników ułatwia podjęcie pracy za granicą.

PUP Suwałki - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 27.09.2017 r. do 28.09.2017 r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców...

PUP Łomża - Projekt pn. „Dojrzałość w cenie”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie...

PUP Białystok - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 24 lipca 2017 r. wznowiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?