Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

WUP Białystok - Warsztaty realizowane w lipcu

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w warsztatach, jakie będą realizowane w lipcu.

PUP Białystok - Dodatkowy nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Białystok - Nabór wniosków o staż z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 2 do 20 lipca 2018 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy.

PUP Białystok - Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES", które odbędzie się 26.06.2018 r....

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że 25 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób od 30. roku...

PUP Bielsk Podlaski - Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim

Fundacja Biznes i Prawo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EUROPARTNER AKIE i Powiatem Bielskim zaprasza do udziału w projekcie „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim".

PUP Białystok - Staż w ramach "Programu 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu partnerskiego „Program 30+" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

PUP Białystok - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (IV)" Program...

PUP Białystok - Rusza nowy nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 14 maja 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych.

PUP Suwałki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach od 10 maja 2018 r. będzie przyjmował od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół wnioski o...

WUP Białystok - Praca w Holandii przy zbiorach borówki

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do udziału w rekrutacji do pracy w Holandii przy zbiorze borówki.

PUP Białystok - Uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 4 maja 2018 r. otwiera uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, w ramach projektów:

PUP Białystok - Rusza nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy!

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 4 maja 2018 roku rusza nabór wniosków w ramach środków z Funduszu Pracy na następujące formy wsparcia:

PUP Łomża - Projekt pn. "Dziś bierni - jutro aktywni (IV)"

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

PUP Suwałki - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 27.09.2017 r. do 28.09.2017 r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców...

PUP Łomża - Projekt pn. „Dojrzałość w cenie”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?