Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Suwałki - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 6.11.2017 r. do 7.11.2017 r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze...

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

PUP Białystok - Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia

Jeszcze tylko do 31.10.2017 r. przyjmowane są wnioski o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku...

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

PUP Białystok - Wojska Obrony Terytorialnej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o możliwości wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej.

PUP Białystok - Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku został...

PUP Wysokie Mazowieckie - "Za życiem", czyli wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi na temat wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin
wydanymi...

PUP Wysokie Mazowieckie - Praca, której szukasz, może być w innym kraju Europy

Obowiązująca w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego swoboda przepływu pracowników ułatwia podjęcie pracy za granicą.

PUP Suwałki - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 27.09.2017 r. do 28.09.2017 r. będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców...

PUP Białystok - Wojska Obrony Terytorialnej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o możliwości zapisania się do Wojsk Obrony Terytorialnej.

PUP Suwałki - 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej poszukuje kandydatów na stanowiska: specjalista oraz inspektor BHP.

PUP Kolno - Konkurs pn. "Organizacja ucząca się" 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Gazeta Współczesna zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w trzeciej edycji konkursu pn. „Organizacja ucząca...

PUP Łomża - Projekt pn. „Dojrzałość w cenie”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie...

PUP Białystok - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 24 lipca 2017 r. wznowiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

PUP Białystok - Nowy projekt ze środków EFS - "Program 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego pn. „Program 30+" w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, współfinansowanego ze środków...

PUP Suwałki - Wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje pracodawców i przedsiębiorców, iż w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych FP od 12 maja 2017 roku wznawiamy nabór wniosków o...

PUP Suwałki - Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie staży współfinansowanych ze środków EFS w ramach projektu: "Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?