Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

PUP Mońki - Nabór wniosków na szkolenia pracowników w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach informuje, że w terminie od 6.05.2019 r. do 20.05.2019 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne...

PUP Mońki - Nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach informuje, iż w terminie od 7.05.2019 r. do 22.05.2019 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Suwałki - Aktywny samorząd 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie realizował w 2019 roku program pilotażowy „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PUP Suwałki - Prace interwencyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30. r. ż., w ramach projektu "Aktywizacja osób od 30....

PUP Białystok - Dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2019 dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych będą się odbywały w ostatnie wtorki miesiąca w godz. od 15:30 do 16:30...

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...

PUP Wysokie Mazowieckie - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje środkami Funduszu Pracy pochodzącymi z rezerwy MRPiPS przeznaczonymi na aktywizację osób zamieszkujących na wsi i powyżej 45. roku życia.

PUP Białystok - Dyżury w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

Informujemy, że od od 2.10.2018 r. zostaną wznowione dyżury Działu Instrumentów Rynku Pracy związane ze składaniem poręczeń dla dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej lub wyposażenie...

PUP Augustów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że w dniach 24-26 września 2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Bielsk Podlaski - Dotacje i wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 288 000 zł na realizację programu skierowanego do...

PUP Bielsk Podlaski - Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

PUP Białystok - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wydłuża termin naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy do 27.07.2018 r.

PUP Białystok - Program wyrównywania różnic

Urząd pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego.

PUP Białystok - Nabór wniosków o staż z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 2 do 20 lipca 2018 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy.

PUP Białystok - Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES", które odbędzie się 26.06.2018 r....

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że 25 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób od 30. roku...