Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

PUP Kolno - Nabór do Służby Więziennej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w...

PUP Suwałki - Konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Inżynierii Ruchu

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Dziale Inżynierii Ruchu.

PUP Augustów - Przedłużony nabór wniosków na fundusze z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje o wydłużeniu terminu na składanie wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Olkusz - Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych...

PUP Białystok - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2019 roku będzie prowadzony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

WUP Białystok - Konkurs na najlepsze praktyki

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ogłosiła ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Siemiatycze zaprasza na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO

W dniach 24-27 września 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, będące drugim co do wielkości spotkaniem wystawienniczym branży transportu szynowego w Europie.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Suwałki - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 24-26.06.2019 r. przyjmuje wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS.

PUP Suwałki - Aktywny samorząd 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie realizował w 2019 roku program pilotażowy „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PUP Białystok - Dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w roku 2019 dyżury pracowników Działu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych będą się odbywały w ostatnie wtorki miesiąca w godz. od 15:30 do 16:30...

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

PUP Suwałki - Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...

PUP Wysokie Mazowieckie - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje środkami Funduszu Pracy pochodzącymi z rezerwy MRPiPS przeznaczonymi na aktywizację osób zamieszkujących na wsi i powyżej 45. roku życia.