Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

PUP Augustów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że w dniach 24-26 września 2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Białystok - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Białystok - Środki na założenie działalności gopodarczej

Chcesz założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą, a nie masz środków? Nie czekaj! Sprawdź, co możesz zrobić.

PUP Białystok - Bon na zasiedlenie

Jesteś osobą bezrobotną, nie masz ukończonych 30 lat - przypominamy, że możesz skorzystać z bonu na zasiedlenie!

PUP Augustów - Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że w dniach 24 – 26 września 2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Białystok - Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Bielsk Podlaski - Dotacje i wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że otrzymał dofinansowanie z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 288 000 zł na realizację programu skierowanego do...

PUP Bielsk Podlaski - Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

WUP Białystok - Konkurs "Organizacja ucząca się" 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w czwartej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2018".

PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje o naborze wniosków o dotacje na założenie firmy.

PUP Białystok - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wydłuża termin naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy do 27.07.2018 r.

PUP Białystok - Program wyrównywania różnic

Urząd pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego.

PUP Białystok - Nabór wniosków o staż z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w terminie od 2 do 20 lipca 2018 roku będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków z Funduszu Pracy.

PUP Białystok - Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach EURES

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pn. "Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES", które odbędzie się 26.06.2018 r....

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że 25 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób od 30. roku...

PUP Białystok - Uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że z dniem 4 maja 2018 r. otwiera uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, w ramach projektów:

PUP Łomża - Projekt pn. "Dziś bierni - jutro aktywni (IV)"

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża.

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?