Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

PUP Bielsk Podlaski - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wznowił przyjmowanie wniosków i podpisywanie umów dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Bielsk Podlaski - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim wznowił przyjmowanie wniosków i podpisywanie umów dotyczących przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

WUP Białystok - Sierpniowe warsztaty w CIiPKZ

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w sierpniowych warsztatach.

PUP Lipsko - Nabór na szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną do 30. roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku? Nie posiadasz kwalifikacji zawodowych? Chcesz to zmienić?

PUP Suwałki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przypomina, że nadal przyjmowane są od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wnioski o...

PUP Łomża - Projekt pn. „Dojrzałość w cenie”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim, powiecie...

PUP Białystok - Środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 24 lipca 2017 r. wznowiony zostanie nabór wniosków o środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

PUP Białystok - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że od 24 lipca 2017 r. wznowiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

PUP Białystok - Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu...

PUP Białystok - Nowy projekt ze środków EFS - "Program 30+"

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje o rozpoczęciu realizacji projektu konkursowego pn. „Program 30+" w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, współfinansowanego ze środków...

Czasowe zawieszenie przyznawania środków w urzędach pracy

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia...

PUP Bielsk Podlaski - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim rozpoczął realizację programu skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie finansowanego ze środków Funduszu Pracy – Rezerwy Ministra...

PUP Suwałki - Wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje pracodawców i przedsiębiorców, iż w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych FP od 12 maja 2017 roku wznawiamy nabór wniosków o...

PUP Białystok - Porady grupowe w III kwartale 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia harmonogram porad grupowych, przewidzianych do realizacji w III kwartale 2017 r.

PUP Suwałki - Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie staży współfinansowanych ze środków EFS w ramach projektu: "Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających...

PUP Suwałki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 1 czerwca 2017 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół,...

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje pracodawców i przedsiębiorców, iż od 1 czerwca 2017 r. prace interwencyjne będą organizowane wyłącznie dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia z...

PUP Bielsk Podlaski - Nabór do służby w Policji

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim informuje, że prowadzi nabór do służby w Policji.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?