Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podlaskie .

I urodziny miejskiego Preinkubatora

Blisko rok temu dzięki współpracy Urzędu Miasta Białegostoku oraz sieci Inkubatorów AIP w przestrzeni miejskiej powstał pierwszy miejski Preinkubator Przedsiębiorczości, pozwalający na...

Konkurs na mikrodotacje do 5000 zł

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – II edycja wraz z Partnerem Łomżyńskim Forum Samorządowym ogłasza 2. nabór na mikrodotację w...

PUP Białystok - Przyjmowanie wniosków o refundację pracodawcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia

Od 12.06.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął przyjmowanie wniosków o refundację pracodawcy/przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

PUP Suwałki - Wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje pracodawców i przedsiębiorców, iż w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych FP od 12 maja 2017 roku wznawiamy nabór wniosków o...

WUP Białystok - Czerwcowe warsztaty w CIiPKZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprasza na warsztaty, które będą realizowane w czerwcu 2017 r.

PUP Bielsk Podlaski - Refundacja wynagrodzenia bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim informuje, że wznawia nabór wniosków pracodawców o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne...

PUP Białystok - Porady grupowe w III kwartale 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia harmonogram porad grupowych, przewidzianych do realizacji w III kwartale 2017 r.

PUP Suwałki - Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie staży współfinansowanych ze środków EFS w ramach projektu: "Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających...

PUP Suwałki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 1 czerwca 2017 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół,...

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje pracodawców i przedsiębiorców, iż od 1 czerwca 2017 r. prace interwencyjne będą organizowane wyłącznie dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia z...

PUP Bielsk Podlaski - Nabór do służby w Policji

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim informuje, że prowadzi nabór do służby w Policji.

PUP Bielsk Podlaski - Rekrutacja do projektu „Kwalifikacje na start – kompleksowy program wsparcia osób niepracujących”

Celem projektu jest zwiększenie efektywności w poruszaniu się po rynku pracy osób niepracujących po 30. roku życia z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego...

PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od15 maja 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej wnioski o...

PUP Suwałki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że refundacja części kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w ramach prac...

PUP Białystok - Szkolenia w zawodzie kierowcy

Tylko teraz i tylko w ramach projektu „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przeszkoli w zawodzie kierowcy osoby bezrobotne, które mają...

PUP Białystok - Nabory na szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku prowadzi nabór na szkolenia grupowe: "AutoCAD i SolidWorks z kosztorysowaniem" oraz "Spawanie metodą MAG".

PUP Białystok - Środki PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu...

Projekt pn. "Młody i aktywny"

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez 40 osób młodych, należących do grupy NEET (od 15 r.ż do 29 r.ż) pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w...

PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 1 lutego 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej,...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?