Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Dębica - Zaproszenie na konferencję

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Dębicy organizuje 26 września 2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy konferencję dla...

PUP Krosno - Szkolenia zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków na staż (Fundusz Pracy)

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o naborze wniosków o staż w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu regionalnego.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków na staż (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)".

PUP Rzeszów - Prace interwencyjne (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Tarnobrzeg - Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych - III kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przedstawia wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

PUP Krosno - Wsparcie osób między 30. a 50. rokiem życia

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale...

PUP Przemyśl - Wykaz porad grupowych i szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu przedstawia wykaz porad grupowych i szkoleń.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 grudnia 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca" współfinansowanego ze...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?