Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Tarnobrzeg - Spotkanie informacyjne z WKU w Nisku

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku osoby zainteresowane powołaniem do służby w...

PUP Tarnobrzeg - Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o sfinansowanie studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Tarnobrzeg - Bony na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie.

PUP Tarnobrzeg - Bony szkoleniowe

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonów szkoleniowych.

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków o staż ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że od dnia 28.03.2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 29.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy dla 30 osób bezrobotnych.

PUP Tarnobrzeg - Spotkania informacyjne z WKU w Nisku

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza na spotkania informacyjne z przedstawicielem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku osoby zainteresowane powołaniem do służby w...

PUP Dębica - Nabór wniosków na staże dla osób 50+ i dla osób 29+ z niepełnosprawnością

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób od 50. roku życia oraz osób z niepełnosprawnością powyżej 29 r.ż. w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej...

PUP Dębica - Nabór wniosków na staże dla osób młodych z niepełnosprawnością

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Jarosław - Nabór wniosków o staż - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Jarosław - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Dębica - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

PUP Jarosław - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Jarosław - Dotacje na założenie firmy - PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER (III).

PUP Jarosław - Dotacje na założenie firmy ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Dotacje na założenie firmy - RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków RPO WP.

PUP Jarosław - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?