Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Mielec - Nabór na szkolenie pn. Kadry i płace

Wojewódzki Urząd Pracy w Mielcu ogłasza nabór na szkolenie pn. "Kadry i płace".

PUP Przeworsk - Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o wznowieniu naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i...

PUP Olkusz - Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych...

PUP Ustrzyki Dolne - Nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, że będzie prowadził kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia...

PUP Kolbuszowa - Porady grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje o terminach porad grupowych dla bezrobotnych w październiku 2019 r.

PUP Rzeszów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Rzeszów - Organizacja prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Rzeszów - Warsztaty cukiernicze i stolarskie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że prowadzona jest rekrutacja na warsztaty cukiernicze i stolarskie organizowane od lipca 2019 r. do marca 2020 r. przez Centrum Integracji Społecznej w...

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PUP Jarosław - Projekt pn. „Przystanek praca"

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza do udziału w projekcie kobiety w wieku od 29. roku życia zarejestrowane w urzędzie pracy.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Stalowa Wola - Nabór uzupełniający uczestników na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli ogłasza nabór uzupełniający uczestników do projektu pn. „Aktywni 30+”.

PUP Dębica - Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Dębica - Nabór wniosków na staże w połączeniu z wyposażeniem stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu
w połączeniu z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia w ramach...

PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

PUP Dębica - Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków

Urząd pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu połączonego z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 29. roku życia ze środków...

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.