Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Dębica - Popołudnie ze szkoleniami

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o możliwości udziału w szkoleniach zawodowych.

PUP Dębica - Program pn. ,,Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o naborze do programu pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".

PUP Mielec - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu ogłasza piąty w 2018 roku nabór wniosków o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w wieku od 30. do 50. roku...

PUP Krosno - Szkolenia zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych.

PUP Krosno - Wsparcie osób między 30. a 50. rokiem życia

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale...

PUP Przemyśl - Wykaz porad grupowych i szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu przedstawia wykaz porad grupowych i szkoleń.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 grudnia 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca" współfinansowanego ze...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?