Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Tarnobrzeg - Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje Program Regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku pomiędzy 30. a 50. rokiem życia.

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza od 17 kwietnia 2018 r. nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300...

PUP Dębica - Kursy organizowane przez OHP

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o aktualnych kursach organizowanych przez OHP OSZ Dębica.

PUP Dębica - Nabór wniosków o dotacje PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Krosno - Wsparcie osób między 30. a 50. rokiem życia

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie pozyskał dodatkowe środki finansowe w wysokości 732 800 złotych na realizacje programu regionalnego, w ramach którego aktywizacją objęte zostaną osoby długotrwale...

PUP Kolbuszowa - Staże, szkolenia i prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków na staże, szkolenia i prace interwencyjne w ramach Programu Regionalnego z rezerwy Ministra dla osób długotrwale bezrobotnych od 30. do...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż połączony z doposażeniem - "Mój cel to praca"

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 3 kwietnia 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 16 osób w ramach projektu "Mój cel to praca".

PUP Przemyśl - Konkurs dotyczący pracy nierejestrowanej

13 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce pracy nierejestrowanej.

PUP Przemyśl - Wykaz porad grupowych i szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu przedstawia wykaz porad grupowych i szkoleń.

PUP Jarosław - Ogólnopolski projekt pn. „Pożyczki na kształcenie”

Z początkiem lutego br. uruchomiono kolejny nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Pożyczki na kształcenie", dzięki któremu można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe...

PUP Kolbuszowa - PIT-y za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 5.02.2018 r. w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu będzie wydawany PIT-11 za 2017 rok (Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - 7.2 RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 lutego 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 66 osób bezrobotnych w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla skierowanego bezrobotnego z Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Program pożyczkowy „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 grudnia 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca" współfinansowanego ze...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?