Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Kolbuszowa - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że 23 stycznia 2017 r. rozpoczął nabór wniosków o zawarcie umowy o organizację prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy.

PUP Kolbuszowa - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Kolbuszowa - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej prowadzi nabór wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych, pod gwarancję zatrudnienia - oświadczenie od przyszłego pracodawcy o...

PUP Kolbuszowa - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego...

PUP Jarosław - Prace intwerwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" ogłasza od 31 stycznia 2017...

PUP Jarosław - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Usługi i instrumenty rynku pracy realizowane w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że w 2017 roku ze środków Funduszu Pracy będą finansowane następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

PUP Jarosław - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Jarosław - Staż dla osób bezrobotnych do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu prowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia w ramach projektu POWER (III).

PUP Jarosław - Nabór wniosków o staż - RPO WP (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu RPO WP (III).

PUP Kolbuszowa - Projekt pn. "Bierny dziś - aktywny jutro’’

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w...

PUP Kolbuszowa - Projekt pn. "Ponowny start"

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo oraz poszukujących pracy pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29. roku życia, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego i...

PUP Kolbuszowa - Projekt pn. „Biznesklasa – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”.

PUP Krosno - Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 r.ż.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Lubaczów - Harmonogram porad grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie przedstawia wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie w I kwartale 2017 roku.

PUP Lubaczów - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie zaprasza do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

PUP Lubaczów - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

PUP Dębica - Nabór kandydatów do służby w Policji

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa podkarpackiego na 2017 rok.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?