Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Lubaczów - Refundacja pracodawcy części kosztów przy zatrudnieniu osoby do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie informuje, że od 21.06.2017 r. uruchamia nabór wniosków o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na...

PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dotacje na założenie firmy.

PUP Rzeszów - Prace interwencyjne

W dniach od 3.07.2017 r. do 4.07.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 15 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej...

PUP Rzeszów - Dotacje na założenie firmy

Informujemy, że w dniach od 3.07.2017 r. do 4.07.2017 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Pozytywnie rozpatrzonych będzie 20...

PUP Rzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 25 stanowisk pracy dla podmiotów...

PUP Kolbuszowa - Spotkanie informacyjne

W dniu 29 czerwca (czwartek) b.r. o godz. 10.00 w budynku PUP w Kolbuszowej (pok. nr 17 – piętro) ul. Piłsudskiego 59A, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie bezpłatnych kursów językowych z...

PUP Dębica - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Dębica - Dotacje na założenie firmy w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Ropczyce - Informacja o otrzymaniu środków z rezerwy Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach informuje, że dysponuje środkami z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 1 590,3 tys. zł na finansowanie programów aktywizacji...

PUP Ropczyce - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób bezrobotnych.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 13 czerwca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29. roku życia pozostających bez...

PUP Rzeszów - Bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 12.06.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30. roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania...

PUP Rzeszów - Nabór wniosków o staż

W związku z pozyskaniem z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie „Programu aktywizacji zawodowej...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 6 czerwca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 20 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu...

PUP Bytów - Harmonogram porad grupowych i informacji zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie przedstawia harmonogram porad grupowych i informacji zawodowej, które zostaną zorganizowane w III kwartale 2017 r. w filii w Miastku.

PUP Dębica - Projekt pn. "reAKTYWIZATOR"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie ogłasza nabór do projektu pn. "reAKTYWIZATOR".

PUP Dębica - Projekt pn. "Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pn. "Znajomość języków obcych - szansa czy konieczność?".

PUP Dębica - Projekt pn. "Czas na Superwomen"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pn. "Czas na Superwomen".

PUP Jarosław - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że 30 maja 2017 r. o godzinie 8.30 w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 6 o godz. 10.00 w siedzibie urzędu, ul. Słowackiego 2 (I piętro) odbędzie się...

PUP Suwałki - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od 1 czerwca 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?