Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Krosno - Szkolenia zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie zaprasza osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia do udziału w szkoleniach zawodowych.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków na staż (Fundusz Pracy)

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o naborze wniosków o staż w ramach środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu regionalnego.

PUP Rzeszów - Nabór wniosków na staż (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o staż w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)".

PUP Przemyśl - Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

PUP Przemyśl - Projekt pn. "Zdobądź kwalifikacje - bądź konkurencyjny"

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

PUP Przemyśl - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu prowadzi nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób powyżej 30. roku życia w ramach projektu RPO

PUP Przemyśl - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 9.07.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Mielec - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu rozpoczął nabór wniosków o staż.

PUP Mielec - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu rozpoczął nabór wniosków o organizację robót publicznych.

PUP Mielec - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu rozpoczął nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

PUP Tarnobrzeg - Zajęcia warsztatowe „ABC Przedsiębiorczości"

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie prowadzi zapisy na kolejne, bezpłatne, trzydniowe zajęcia warsztatowe „ABC Przedsiębiorczości", dotyczące...

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i...

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu od 28 czerwca 2018 r. ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.

PUP Rzeszów - Prace interwencyjne (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

PUP Jarosław - Wakacje z doradcą zawodowym

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza studentów i absolwentów (zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy) na wakacyjne konsultacje z doradcą...

PUP Jarosław - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

PUP Tarnobrzeg - Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych - III kwartał 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przedstawia wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych przewidzianych do realizacji w III kwartale 2018 roku.

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?