Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Kolbuszowa - Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra...

PUP Kolbuszowa - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej wznawia nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy oraz dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

PUP Dębica - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez...

PUP Dębica - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Dębica - Nabór wniosków o dotacje w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających...

PUP Dębica - Nabór wniosków o dotacje w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

PUP Jarosław - Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy i rezerw Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że końcem sierpnia lub we wrześniu br. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż - "Mój cel to praca"

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca".

PUP Człuchów - Szkolenie w zawodzie kierowcy autobusu

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że prowadzi nabór na szkolenie w zawodzie kierowcy autobusu. Oferta urzędu obejmuje szkolenie na prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 17 lipca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy...

Czasowe zawieszenie przyznawania środków w urzędach pracy

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia...

PUP Rzeszów - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od 10 lipca 2017 roku ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Dębica - Środki z PFRON-u

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje, że dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub...

PUP Dębica - Refundacja części kosztów poniesionych na zatrudnienie pracowników do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

PUP Dębica - Projekt pn. "Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych"

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie pn. "Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych".

PUP Dębica - Nabór wniosków o staż dla osób do 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje pracodawców o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (III)”.

PUP Dębica - Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób do 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy informuje pracodawców o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?