Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-podkarpackie .

PUP Jarosław - Program pożyczkowy „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomiły program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie", którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w...

PUP Jarosław - Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych ze środków Funduszu Pracy.

PUP Jarosław - Nabór wniosków o staż dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia. Umowa będzie realizowana z projektu „Aktywizacja osób...

PUP Jarosław - Prace interwencyjne

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych kierowane będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu (zakwalifikowane do II profilu pomocy), które w swoim...

PUP Kolbuszowa - Zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że Rada Rynku Pracy ustaliła następujące priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w 2018 roku:

PUP Kolbuszowa - Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje o nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.

PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" ogłasza nabór wniosków...

PUP Tarnobrzeg - Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" ogłasza nabór...

PUP Tarnobrzeg - Staż dla osób bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)" prowadzi nabór wniosków...

PUP Rzeszów - Elektroniczna ewidencja VAT

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT. Wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i...

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 1 grudnia 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 15 osób w ramach projektu "Mój cel to praca" współfinansowanego ze...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że od 17 lipca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy...

PUP Rzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 25 stanowisk pracy dla podmiotów...

PUP Jarosław - Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu informuje, że 30 maja 2017 r. o godzinie 8.30 w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 6 o godz. 10.00 w siedzibie urzędu, ul. Słowackiego 2 (I piętro) odbędzie się...

PUP Przemyśl - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?