Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-mazowieckie .

PUP Gostynin - Staż ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na utworzenie 2 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych jako...

MUP Płock - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, że rozpoczyna nabór wniosków w sprawie dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

PUP Pułtusk - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w terminie 18-21 maja 2017 r.

PUP Płock - Nabór na szkolenia indywidualne - RPO WM

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

PUP Płock - Nabór na szkolenia indywidualne - POWER

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 61 osób bezrobotnych ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Płock - Prace interwencyjne

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

PUP Wyszków - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie prowadzi nabór wniosków o sfinansowanie szkoleń indywidualnych.

WUP Warszawa - Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrum w Ciechanowie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ciechanowie zaprasza wszystkie osoby przygotowujące się do poszukiwania zatrudnienia, osoby chętne, by przeanalizować własne możliwości zawodowe,...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 20.03.2017 r. ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

PUP Przasnysz - Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" informuje, iż...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Szkolenie indywidualne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 8.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

MUP Płock - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne, egzaminy, studia podyplomowe

Miejski Urząd Pracy w Płocku z dniem 8.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (szkolenia indywidualne), sfinansowanie kosztów egzaminu lub...

PUP Piaseczno - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 1.03.2017 r. do wyczerpania limitu środków na dany rok będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ogłasza nabory wniosków o wybrane formy wsparcia.

PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu organizuje nabór wniosków na staż, bon na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?