Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-mazowieckie .

PUP Grodzisk Mazowiecki - Prace interwencyjne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim uprzejmie informuje, że od 15.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy.

UP m.st. Warszawa - Dotacje na założenie firmy

Urząd Pracy m.st. Warszawy w terminie 13.03.2017 r.-17.03.2017 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Szkolenie indywidualne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 8.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

MUP Płock - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne, egzaminy, studia podyplomowe

Miejski Urząd Pracy w Płocku z dniem 8.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (szkolenia indywidualne), sfinansowanie kosztów egzaminu lub...

PUP Piaseczno - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 1.03.2017 r. do wyczerpania limitu środków na dany rok będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ogłasza nabory wniosków o wybrane formy wsparcia.

PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu organizuje nabór wniosków na staż, bon na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Filia WUP w Ciechanowie - Bezpłatne szkolenie

Ciechanowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na jednodniowe, bezpłatne szkolenie na temat „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Regionalnego Programu...

PUP Siedlce - PIT za 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że osoby, którym w 2016 roku wypłacono zasiłek dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe lub dodatek aktywizacyjny (z wyjątkiem stypendiów...

PUP Siedlce - Spotkania informacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zaprasza na spotkania dla pracodawców i przedsiębiorców informujące o wsparciu finansowym.

PUP Siedlce - Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na różne formy wsparcia: prace interwencyjne, szkolenia oraz bon na zasiedlenie.

PUP Przasnysz - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 1.02 – 23.02.2017 r.

PUP Przasnysz - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje o naborze wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Ostrołęka - Nabór na szkolenia POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o naborze wniosków na szkolenia w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)".

PUP Ostrołęka - Rozpoczęcie realizacji POWER 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)".

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?