Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-mazowieckie .

PUP Przasnysz - Szkolenie pn. "Operator wózków jezdniowych"

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób w wieku 30...

PUP Przasnysz - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza długotrwale bezrobotnych do składania wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Przasnysz - Staż dla długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych (staż może trwać do 30.11.2017 r.)

PUP Przasnysz - "Rodzina 500+" - nowy termin przyjmowania wniosków oraz nowe rodzaje wsparcia

MRPiPS Departament Rynku Pracy informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nowy termin przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programów „Rodzina 500+”.

PUP Lipsko - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku ogłasza nabór wniosków pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wnioski przyjmowane będą...

PUP Lipsko - Nabór na szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną do 30. roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku? Nie posiadasz kwalifikacji zawodowych? Chcesz to zmienić?

PUP Pruszków - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje o naborze wniosków skierowanym do pracodawców zainteresowanych organizacją stażu dla osoby bezrobotnej.

PUP Wołomin - Wiosenny Inkubator Innowacji - II tura naboru

Projekt pn. "Wiosenny Inkubator Innowacji" został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli osobach powyżej 50....

PUP Przasnysz - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza długotrwale bezrobotnych do składania wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Przasnysz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób długotrwale bezrobotnych (staż może trwać do 30.11.2017 r.). Obowiązek zatrudnienia po...

Czasowe zawieszenie przyznawania środków w urzędach pracy

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia...

PUP Przasnysz - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla długotrwale bezrobotnych.

Filia WUP w Ciechanowie - Harmonogram zajęć w III kwartale

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Filii WUP w Ciechanowie w okresie...

MUP Płock - Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Miejski Urząd Pracy w Płocku z dniem 1 czerwca 2017 r. rozpoczyna nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

PUP Wołomin - Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

MUP Płock - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne, egzaminy, studia podyplomowe

Miejski Urząd Pracy w Płocku z dniem 8.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (szkolenia indywidualne), sfinansowanie kosztów egzaminu lub...

PUP Piaseczno - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 1.03.2017 r. do wyczerpania limitu środków na dany rok będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ogłasza nabory wniosków o wybrane formy wsparcia.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?