Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-mazowieckie .

PUP Wyszków - Szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie prowadzi nabór wniosków o sfinansowanie szkoleń indywidualnych.

PUP Gostynin - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od 20.03.2017 r. do 30.03.2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub...

WUP Warszawa - Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrum w Ciechanowie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ciechanowie zaprasza wszystkie osoby przygotowujące się do poszukiwania zatrudnienia, osoby chętne, by przeanalizować własne możliwości zawodowe,...

Wielka Wymiana Kontaktów w Warszawie

Czym jest Wielka Wymiana Kontaktów? To spotkania networkingowe dla przedsiębiorców w różnych miastach Polski. W czasie spotkań uczestnicy mają okazję zdobyć najnowszą wiedzę w zakresie prowadzenia...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 20.03.2017 r. ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

PUP Przasnysz - Nabór wniosków dotyczących organizacji festiwalów integrujących wieś kurpiowską

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

PUP Przasnysz - Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją POWER 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (II)" informuje, iż...

PUP Gostynin - Program pn. "Praca dla młodych"

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że w 2017 r. kontynuuje program pn. "Praca dla młodych" i od 1.01.2017 r. wydaje i przyjmuje wnioski o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów...

PUP Gostynin - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób do 30. roku życia, które zainteresowane są przyznaniem bonu...

PUP Gostynin - Studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie, w terminie od 1.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

PUP Gostynin - Bon stażowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, które zainteresowane są przyznaniem bonu...

PUP Gostynin - Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej...

PUP Gostynin - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 1.02.2017 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Szkolenie indywidualne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 8.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

MUP Płock - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne, egzaminy, studia podyplomowe

Miejski Urząd Pracy w Płocku z dniem 8.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (szkolenia indywidualne), sfinansowanie kosztów egzaminu lub...

PUP Piaseczno - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 1.03.2017 r. do wyczerpania limitu środków na dany rok będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?