Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-mazowieckie .

UP m.st. Warszawy - Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Urząd Pracy m. st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m....

UP m.st. Warszawy - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia.

PUP Olkusz - Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych...

UP m.st. Warszawy - Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o wznowieniu naboru wniosków o finansowanie organizacji staży i szkoleń indywidualnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

UP m.st. Warszawy - Staże i szkolenia dla niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Warszawie informuje o przesunięciu środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

PUP Gostynin - Staż dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy na okres do 5 miesięcy.

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

WUP Warszawa - Lista żłobków z dofinansowaniem

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przedstawił listę instytucji, które otrzymały dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki dla dzieci na terenie Warszawy i okolic.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Otwock - Szkolenie w zakresie sprzedaży i zarządzania

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 50+ lub posiadające średnie wykształcenie, zamieszkałe w województwie mazowieckim.

PUP Gostynin - Projekt pn. "Otwórz się na przyszłość"

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z NS KONSULTING Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie.

PUP Płock - Szkolenie dla montera instalacji fotowoltaicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu – Certyfikowany Monter Instalacji Fotowoltaicznych z uprawnieniami UDT.

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Przasnysz - Nabory wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje o aktualnych terminach naborów wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...

UP m.st. Warszawa - Nabory wniosków

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem. 2.01.2019 r. rozpoczęły się nabory wniosków niżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy:

PUP Płock - Projekt pn. "Od Studenta do Specjalisty"

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.