Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-mazowieckie .

PUP Przasnysz - Nabór wniosków dotyczących refundacji wynagrodzenia dla osób do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Wołomin - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie zaprasza do składania wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP Przasnysz - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 22.05 – 26.05.2017 r.

PUP Gostynin - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór na staże 3-miesięczne zostaje zakończony z dniem 30.04.2017 r., natomiast od 2.05.2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców...

PUP Wołomin - Rekrutacja do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 1 kwietnia rozpoczęła rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.

PUP Wołomin - Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype.

PUP Płock - Nabór na szkolenia indywidualne - RPO WM

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i...

PUP Płock - Nabór na szkolenia indywidualne - POWER

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 61 osób bezrobotnych ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych...

PUP Płock - Prace interwencyjne

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy...

WUP Warszawa - Zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne w Centrum w Ciechanowie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Ciechanowie zaprasza wszystkie osoby przygotowujące się do poszukiwania zatrudnienia, osoby chętne, by przeanalizować własne możliwości zawodowe,...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 13.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla...

PUP Grodzisk Mazowiecki - Szkolenie indywidualne

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od 8.02.2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Gostynin - Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 9.02.2017 r. do 23.02.2017 r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

MUP Płock - Nabór wniosków na szkolenia indywidualne, egzaminy, studia podyplomowe

Miejski Urząd Pracy w Płocku z dniem 8.02.2017 r. ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (szkolenia indywidualne), sfinansowanie kosztów egzaminu lub...

PUP Piaseczno - Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 1.03.2017 r. do wyczerpania limitu środków na dany rok będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ogłasza nabory wniosków o wybrane formy wsparcia.

PUP Przasnysz - Nabór wniosków z programu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu organizuje nabór wniosków na staż, bon na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?