Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-małopolskie .

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Oświęcim - Wolne środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje aktualnie środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w ramach różnych form wsparcia.

PUP Nowy Targ - Plan szkoleń grupowych w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu przedstawia plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia w 2017 roku.

PUP Nowy Sącz - Nowe wytyczne odnośnie jednej z form wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów za okres zatrudnienia w 2017 r. zostanie wypłacona po złożeniu przez pracodawcę wniosku/wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz...

PUP Nowy Sącz - Wsparcie dla osób 50+

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że aktualnie posiada środki finansowe dla osób w wieku powyżej 50. roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

PUP Nowy Sącz - Rekrutacja w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu prowadzi nabór kandydatów do odbycia służby przygotowawczej pełnionej w korpusie szeregowych w 2017 r.

Weź udział w Wielkiej Wymianie Kontaktów!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie networkingowe, które odbędzie się już
11 kwietnia 2017 roku w Krakowie!

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja bezrobotnych 30+

Sądecki Urząd Pracy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

GUP Kraków - Nabór na szkolenia grupowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia grupowe według załączonego planu szkoleń grupowych.

PUP Nowy Sącz - Zaproszenie do współpracy w 2017 r.

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

GUP Kraków - Nabór wniosków o staż

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o naborze wniosków o staż.

PUP Brzesko - Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?