Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-małopolskie .

PUP Olkusz - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje o aktualnych naborach wniosków na różne formy wsparcia.

GUP Kraków - Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powierzenie wykonywania pracy...

GUP Kraków - Preferencyjne pożyczki dla osób bezrobotnych

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” kontynuuje udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla...

GUP Kraków - Bezpłatne formy kształcenia

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych form kształcenia oferowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

PUP Brzesko - E-składka od stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.

PUP Brzesko - Wykaz zajęć grupowych - I kwartał 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku przedstawia wykaz zajęć grupowych przewidzianych do realizacji w I kwartale 2018 roku.

PUP Brzesko - Od 1 stycznia 2018 roku nastąpią zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

Przypominamy, iż od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy nie rejestrują oświadczeń
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez...

UPPK Kraków - Platformy językowe - kursy językowe online

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego zostały podpisane porozumienia o współpracy, w ramach których każda osoba zainteresowana może...

Migrant.Info – przydatne informacje dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców

W ramach specjalnego projektu pracodawcy, którzy już zatrudniają lub zamierzają w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemców, mogą liczyć na szerokie wsparcie informacyjne.

Migrant.Info – bezpłatna pomoc migrantom w Polsce

Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw trzecich poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce.

PUP Nowy Sącz - Nowe wytyczne odnośnie jednej z form wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów za okres zatrudnienia w 2017 r. zostanie wypłacona po złożeniu przez pracodawcę wniosku/wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz...

PUP Nowy Sącz - Wsparcie dla osób 50+

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że aktualnie posiada środki finansowe dla osób w wieku powyżej 50. roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

Weź udział w Wielkiej Wymianie Kontaktów!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie networkingowe, które odbędzie się już
11 kwietnia 2017 roku w Krakowie!

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja bezrobotnych 30+

Sądecki Urząd Pracy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?