Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-małopolskie .

GUP Kraków - Wyjedź na praktyki do Niemiec w trakcie wakacji

Trwa nabór do V edycji międzynarodowego projektu "Praktyki w Niemczech". Uczestnikiem może być każdy w wieku 18-35 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, pod warunkiem, że nie pracuje i...

PUP Tarnów - Warsztaty poświęcone gospodarce cyfrowej

Trzydniowe warsztaty poświęcone zagadnieniom z zakresu e-handlu, mediów społecznościowych, gospodarki elektronicznej zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia w strefie przedsiębiorcy DESK. Udział...

Czasowe zawieszenie przyznawania środków w urzędach pracy

W związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia...

GUP Kraków - Dotacje na założenie firmy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na...

GUP Kraków - Staże i wsparcie pracodawców przy zatrudnieniu bezrobotnych

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do współpracy pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją staży oraz zatrudnieniem subsydiowanym osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

GUP Kraków - Bezpłatne szkolenia

Klub Integracji Społecznej Fundacji "Leonardo" zaprasza na bezpłatne kursy edukacyjne.

PUP Nowy Sącz - Nowe wytyczne odnośnie jednej z form wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów za okres zatrudnienia w 2017 r. zostanie wypłacona po złożeniu przez pracodawcę wniosku/wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz...

PUP Nowy Sącz - Wsparcie dla osób 50+

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że aktualnie posiada środki finansowe dla osób w wieku powyżej 50. roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej...

PUP Siedlce - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że od 22.06.2017 r. przyjmowane będą wnioski na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób...

GUP Kraków - Szkolenie pn. „Kasjer handlowy”

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Referat Organizacji Szkoleń informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na szkolenie grupowe realizowane w wymiarze 120 godzin „Kasjer handlowy”.

PUP Nowy Sącz - Rekrutacja w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu prowadzi nabór kandydatów do odbycia służby przygotowawczej pełnionej w korpusie szeregowych w 2017 r.

Weź udział w Wielkiej Wymianie Kontaktów!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie networkingowe, które odbędzie się już
11 kwietnia 2017 roku w Krakowie!

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja bezrobotnych 30+

Sądecki Urząd Pracy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

GUP Kraków - Nabór na szkolenia grupowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór na szkolenia grupowe według załączonego planu szkoleń grupowych.

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja osób młodych

Sądecki Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób...

PUP Nowy Sącz - Zaproszenie do współpracy w 2017 r.

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

GUP Kraków - Nabór wniosków o staż

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o naborze wniosków o staż.

PUP Brzesko - Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

PUP Brzesko - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie od 14 do 18 listopada 2016 roku.

SUP Nowy Sącz - Konkurs pn. "Przedsiębiorca 2016 - mój sposób na biznes"

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Nowego Sącza przez okres minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych Miasta Nowego Sącza.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?