Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-małopolskie .

PUP Sucha Beskidzka - Nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na realizację staży dla osób bezrobotnych do 29. roku życia.

PUP Sucha Beskidzka - Nabór wniosków na realizację bonów na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na realizację bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 29. roku życia.

PUP Sucha Beskidzka - Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zostanie ogłoszony w marcu 2017 r. po otrzymaniu...

PUP Sucha Beskidzka - Nabór wniosków n refundację zatrudnienia dla osób dla bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, iż nadal dysponuje środkami finansowymi na zawarcie umów w ramach refundacji zatrudnienia dla osób do 30. roku życia.

GUP Kraków - Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Grodzki Urząd Pracy rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)”

GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Grodzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków...

GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków z Funduszu Pracy w terminie od 22.02.2017 r. do 3.03.2017 r.

PUP Nowy Sącz - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

PUP Nowy Sącz - Aktywizacja osób młodych

Sądecki Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (III)". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób...

PUP Nowy Sącz - Zaproszenie do współpracy w 2017 r.

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

PUP Nowy Targ - Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Targu informuje pracodawców o naborze wniosków na organizację prac interwencyjnych.

PUP Nowy Targ - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy Targu informuje pracodawców, że rozpoczął nabór wniosków o organizację stażu.

GUP Kraków - Szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe i sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym, o przyznanie bonów szkoleniowych oraz wnioski o sfinansowanie kosztów egzaminu lub wydania...

GUP Kraków - Projekt pn. "Przekraczamy granice. Push the limits"

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie pn. "Przekraczamy granice. Push the limits", realizowanym w ramach POWER. Celem projektu jest szerokie wsparcie w...

Dołącz do Wielkiej Wymiany Kontaktów!

Zapraszamy na spotkania szkoleniowo-networkingowe ponad 100-osobowych grup przedsiębiorczych kobiet!

GUP Kraków - Praktyki zawodowe w Niemczech

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie pn. "Przekraczamy granice. Push the limits", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,...

GUP Kraków - Nabór wniosków o staż

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o naborze wniosków o staż.

PUP Brzesko - Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?