Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-lubelskie .

PUP Lublin - Portal Pracodawcy Biura Karier KUL

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do skorzystania z nowego serwisu dla pracodawców.

PUP Lublin - Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

PUP Włodawa - Rekrutacja na szkolenia dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje o rekrutacji na szkolenia dla osób do 30. r.ż.

PUP Zamość - Nabór na szkolenie grupowe

Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie? Zgłoś się do swojego doradcy klienta!

PUP Lublin - Propozycje szkoleń na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie dysponuje środkami finansowymi na organizacje szkoleń grupowych i indywidualnych uwzględniających potrzeby pracodawców.

PUP Lublin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań

Dowódca Jednostki Wojskowej nr 4071 w m. Żagań Informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej...

PUP Włodawa - Plan szkoleń w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie podaje do wiadomości plan szkoleń na 2019 r.

PUP Włodawa - Plan szkoleń w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przedstawia plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2019 r.

Rekrutacja personelu na rynku pracownika

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o tzw. rynku pracownika, co w praktyce oznacza, że nie pracodawcy, ale pracownicy mogą być bardziej wymagający w podejmowaniu decyzji dla kogo pracować.

PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie...

PUP Puławy - Spotkanie z pracodawcą

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że 22 listopada 2018 r. organizuje giełdę pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na stanowisko księgowego.

PUP Puławy - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w terminie 13-19.11.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.