Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-lubelskie .

PUP Włodawa - Premia na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu" prowadzi nabór wniosków o uzyskanie premii na podjęcie działalności gospodarczej.

PUP Włodawa - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i jego...

PUP Włodawa - Plan szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

MUP Lublin - Bezpłatne porady eksperckie: ZUS, KRUS, US, MOPR i MUP

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zgłaszania rozpoczęcia działalności...

MUP Lublin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

MUP Lublin - Wsparcie osób niepełnosprawnych

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne do składania wniosków na różne formy wsparcia.

PUP Świdnik - Nabór do projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku 23 stycznia 2017 r. rozpoczął nabór do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)".

PUP Włodawa - Nabór kandydatów do projektu

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (III)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

PUP Włodawa - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór wniosków o staż w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (III)" realizowanego w ramach Programu...

PUP Włodawa - Dotacje na założenie firmy dla osób do 30. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że osoby do 30. roku życia zarejestrowane jako osoby bezrobotne i zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o...

Dołącz do Wielkiej Wymiany Kontaktów!

Zapraszamy na spotkania szkoleniowo-networkingowe ponad 100-osobowych grup przedsiębiorczych kobiet!

WUP Lublin - 40 mln dla osób młodych do 30. roku życia z PO WER 2014-2020

Osoby młode w ramach PO WER będą mogły liczyć na szeroki wachlarz wsparcia, w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń dopasowanych do własnych potrzeb oraz płatnych staży, dzięki którym zdobędą nowe...

PUP Świdnik - Nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczyna realizację wsparcia osób bezrobotnych.

WUP Lublin - Nabór do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie wznawia nabór kandydatów do służby przygotowawczej.

WUP Lublin - Zapraszamy na warsztaty organizowane w CIiPKZ

Zapraszamy na warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie. Zajęcia odbywają się w małych grupach, maksimum szesnaście osób. Proponujemy też...

PUP Świdnik - Program regionalny pn. "Drogi - Mosty - Rzeki"

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza od dnia 17.01.2017 r. nabór do Programu Regionalnego Województwa Lubelskiego „Drogi - Mosty - Rzeki".

PUP Świdnik - Nabór wniosków o staż

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku ogłasza z dniem 17.01.2017 r. nabór na staże 3-6 miesięczne, finansowane ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, dla których został ustalony II profil pomocy.

PUP Świdnik - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczyna refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Funduszu Pracy w...

PUP Świdnik - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy rozpoczyna realizację dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 18 000 zł.

MUP Lublin - Refundacja części kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych do 30 r.ż.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, że są już dostępne środki na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych do 30 r.ż.

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?