Twoje zapytanie zostało pomyślnie wykonane.

Treść z Zawartość powroty-regiony-lubelskie .

PUP Zamość - Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych z Funduszu Pracy. Wysokość kwoty do rozdysponowania to 102 900,00 zł.

PUP Olkusz - Przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Straż Graniczna prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Przyjęcia do służby do poszczególnych jednostek organizacyjnych...

PUP Janów Lubelski - Szkolenie na stanowisko Operator koparki jednonaczyniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim prowadzi nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 13 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Janów Lubelski, w zakresie: "Operator koparki...

PUP Krasnystaw - Nabór wniosków na finansowanie działań w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje, iż w terminie 19 – 23 sierpnia 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków na realizację działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Puławy - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach informuje, że w okresie od 22 do 26.07.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych ze...

PUP Zamość - Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu informuje o naborze na szkolenie grupowe dla osób zarejestrowanych w urzędzie.

PUP Lublin - Program dla bezrobotnych dłużników alimentacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór do programu finansowanego ze środków rezerwy Ministra skierowanym do osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi.

MNiSW - Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi 6 nowych konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Canva - Bezpłatny kreator CV

Serwis Canva prezentuje bezpłatny kreator, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób można stworzyć swoje CV.

PUP Chełm - Nabór do służby przygotowawczej

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie informuje o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

PUP Kraśnik - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy obejmujących kursy i studia podyplomowe...

PUP dla miasta Torunia - Projekt INFOdoradca+

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów,...

PUP Zamość - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

PUP Zamość - Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

PUP Lublin - Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

PUP Zamość - Nabór na szkolenie grupowe

Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie? Zgłoś się do swojego doradcy klienta!

PUP Lublin - Propozycje szkoleń na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie dysponuje środkami finansowymi na organizacje szkoleń grupowych i indywidualnych uwzględniających potrzeby pracodawców.

PUP Lublin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań

Dowódca Jednostki Wojskowej nr 4071 w m. Żagań Informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej...

PUP Włodawa - Plan szkoleń w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie podaje do wiadomości plan szkoleń na 2019 r.

PUP Włodawa - Plan szkoleń w 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przedstawia plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2019 r.